Om Bæredygtig Beton initiativet

Bæredygtig Beton initiativet handler om at skabe en fremtid, hvor CO₂-aftrykket fra betonbyggeri er 70 procent lavere end i dag. Mere præcist hedder fremtiden 2030, og forbedringen skal ske uden at gå på kompromis med kvalitet, komfort og økonomi.

I Bæredygtig Beton initiativet er mere end 70 centrale aktører i den danske beton- og byggebranche gået sammen om en ambitiøs målsætning. Baggrunden er, at byggeriet – herunder betonbyggeriet – står for en stor del af samfundets klima- og miljøpåvirkning i form af ressource- og energiforbrug, CO₂-udledning og affald. I den danske del af branchen er der allerede fokus på bæredygtig produktion, men i mange tilfælde er det muligt at nedbringe miljøaftrykket yderligere. 

I Bæredygtig Beton initiativet fokuserer vi på den viden, som vi allerede har. Vi fokuserer desuden på de teknologier, der er afprøvet og skal gøres gængse bl.a. via bedre bygherrekrav, tværgående samarbejdsformer og en systematisk vidensindsamling. Det mener vi i Bæredygtig Beton initiativet, er den bedste løsning, fordi mange andre nye teknologier endnu ikke er udviklet og dermed optager mange ressourcer.

Organisering

Dansk Betons bestyrelse

Al drift og og økonomi, der er forbundet med Bæredygtig Beton initiativet, bliver vurderet og godkendt af Dansk Betons bestyrelse. Derfor er styregruppen forpligtet til at indmelde løbende status for initiativet til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af:

Formand: Casper Mathiasen, Unicon A/S
Næstformand Claus Bering, CRH Concrete A/S
Ole Pedersen, Gammelrand Beton A/S
Preben Rosenkilde, A/S Ikast Betonvarefabrik
Niels-Jeppe Nielsen, Heidelberg Materials Beton Danmark A/S
Henrik Johannesen, A/S Midtjydsk Betonvare & Elementfabrik
Gunnar Hansen, CRH Concrete A/S

Chef for Dansk Beton, Dorthe Mathiesen, varetager den overordnede styring og daglige drift af Bæredygtig Beton Initiativet.

Styregruppe

Styregruppen forholder sig til konkrete faglige aktiviteter med tilhørende økonomi. Styregruppen har det overordnede ansvar for fremdrift, økonomi samt formidlingsaktiviteter. Styregruppen konstitueres med formanden én gang pr. år. 

Styregruppen består af: 

Niels Søndergaard-Pedersen, Fårup Betonindustri A/S (varetager formandsskab)
Vibeke Starup Jacobsen, CRH Concrete A/S (varetager formandsskab)
Casper Mathiasen, Unicon A/S
Flemming Madsen, DS Elcobyg A/S
Karsten Rewitz, Give Elementfabrik A/S
Jens Mølgaard, FC Beton A/S
Niron Nirmalananthan, Spæncom A/S
Morten Pedersen, Gammelrand Beton A/S

Ad hoc udviklingsgrupper

Der nedsættes ad hoc grupper til varetagelse af konkrete aktiviteter på alle tre niveauer af projekttyper.