Biodiversitet - Inspiration til dansk erhvervsliv

Et nyt samarbejdsprojekt mellem Industriens Fond, WWF og DI, der skal hjælpe danske virksomheder i gang med ambitiøse biodiversitetsindsatser som en del af deres forretning. Målet er at styrke konkurrenceevnen og sikre robuste forsyningskæder.

Biodiversitet - inspiration til dansk erhvervsliv er et nyt samarbejdsprojekt, hvor Industriens Fond, WWF Verdensnaturfonden og Dansk Industri hjælper danske virksomheder i gang med at arbejde forretningsorienteret med biodiversitet – blandt andet ved at inspirere dem med viden, idéer, metoder og erfaringer fra andre virksomheder, der allerede er i gang med biodiversitetsarbejdet.

 

Projektet giver indsigt i, hvordan virksomheder i deres produktion og forsyningskæder kan beskytte biodiversiteten, og samtidig identificere nogle af de væsentlige drivers og barrierer, som virksomhederne kan møde i deres biodiversitetsindsatser. En central del af projektet er udviklingen af et omfattende katalog med viden og inspiration til arbejdet med biodiversitet, som vil være tilgængeligt for alle danske virksomheder.

 

Projektet er allerede i fuld gang og strækker sig over det kommende år. Hold dig opdateret her på siden, hvor vi løbende deler ny viden, casehistorier og information om projektets udvikling.

Baggrund og idégrundlag

World Economic Forum forventer, at tab af biodiversitet i løbet af det næste årti vil være blandt de tre største risikoområder inden for global økonomi med fare for at udfordre vækst og velstand. Det betyder bl.a., at biodiversitet er et af de områder, som europæiske virksomheder skal rapportere på fremadrettet ifm. implementering af CSRD fra regnskabsåret 2025, ligesom der er en dansk biodiversitetslov og Science Based Targets for Nature på vej.

Biodiversitet vil for mange virksomheder kunne ligge i forlængelse af eksisterende indsatser målrettet CO2 reduktion og cirkulære forretningsmodeller. Med den rette viden og inspiration kan virksomhederne gøre biodiversitet til omdrejningspunkt for nye forretningsmuligheder som et stærkt supplement til efterlevelse af regulativer i relation til miljø, klima, cirkulær økonomi etc. 


 

Projektet

Formålet med projektet er at kickstarte det danske erhvervsliv i retning mod en mere forretningsorienteret tilgang til biodiversitet, med henblik på at styrke konkurrenceevnen og sikre mere robuste værdikæder, herunder langsigtet forsyningssikkerhed. Dette skal gøres gennem deling af viden, idéer og erfaringer fra andre danske og potentielt nordiske virksomheder. 

Projektet vil afdække erfaringer og førende praksisser blandt virksomheder i udvalgte brancher, hvor virksomhederne vurderes at være frontløbere inden for biodiversitet. Baseret på dette overblik vil projektet kortlægge primære drivere og barrierer samt udvælge relevante gode eksempler, der skal inspirere danske virksomheder til at komme i gang eller videre med at integrere forretningsinitiativer, der kan have en positiv indvirkning på biodiversitet. 

Projektets kompetencerige partnerskab mellem DI, IF og WWF skal sikre, at projektet formes, så det er optimalt tilpasset danske virksomheders virkelighed samtidig med, at aktiviteterne er relevante ift. biodiversitetskrisen og den lovgivning den afstedkommer. 

 

Indhold og aktiviteter

Projektet bygges op omkring 50-70 virksomheder, der allerede har erfaring med at arbejde med biodiversitet. Med udgangspunkt i interviews og casearbejde med disse virksomheder er forventningen, at projektet ender ud med 10-15 gode eksempler, der kan foldes ud til inspiration og værdi for danske virksomheder. 

Et etableret ekspertpanel, med repræsentanter fra både uddannelsesinstitutioner, NGO'er og virksomheder, vil følge projektet, og bidrage til at identificere virksomheder engageret i biodiversitet samt kvalificere inspiration og idéer. 

 

På baggrund af interviews og identifikation af gode virksomhedseksempler, samles ideer og inspiration til, hvordan virksomheder kan komme i gang med at arbejde med biodiversitet i et inspirationskatalog   tilgængelig   for alle danske virksomheder, der gerne vil i gang med at arbejde med biodiversitet. 

Undervejs i projektet vil der også blive afholdt webinarer, hvor deltagervirksomhederne fortæller om deres indsatser, og morgen/eftermiddagsmøder rundt omkring i landet med biodiversitet som omdrejningspunkt.