Byggeriets Handletank for Bæredygtighed

Bygge- og anlægssektoren skal gå forrest og drive en bredere, grønnere og langt mere vidtrækkende omstilling, der kommer til at påvirke hele byggeriets værdikæde.

                                                                                                                                            

Jesper Kristian Jacobsen, Adm. Direktør i Per Aarsleff Holding
Vi har vilje til forandring. Vi har beslutnings- og handlekraft. Og vi tror på at samlede, koordinerede indsatser på tværs af branchens virksomheder med toplederne i front vil få en reel effekt. Jesper Kristian Jacobsen, Adm. Direktør i Per Aarsleff Holding
Gyrithe Saltorp, Adm. Direktør i Vilhelm Lauritsen Arkitekter
Vi skal finde bæredygtige finansierings- og forretningsmodeller, der tager højde for de risici og usikkerheder, som omstillingen medfører. Gyrithe Saltorp, Adm. Direktør i Vilhelm Lauritsen Arkitekter
Ib Enevoldsen, Adm. direktør i Rambøll Danmark A/S
Branchen skal samarbejde om at udvikle åbne eller fælles værktøjer, standarder og digitale arbejdsmetoder, der opfylder fremtidens behov og skaber et fælles metode- og datafundament. Ib Enevoldsen, Adm. direktør i Rambøll Danmark A/S
Thomas Holluf, Adm. direktør i domea.dk
Det er på høje tid at udarbejde en fælles dansk handlingsplan for ressourceanvendelse og bevarelse, beskyttelse og styrkelse af biodiversitet samt at fastlægge måder at måle, dokumentere og skalere løsninger på. Thomas Holluf, Adm. direktør i domea.dk                                                                                                                   

Partnerorganisationer i Byggeriets Handletank for Bæredygtighed

Esben Mortensen

Esben Mortensen

Seniorchefkonsulent