Restriktioner for møder, serveringssteder og arrangementer

Der er foreløbigt frem til den 31. januar 2022 en række restriktioner, herunder for større arrangementer. Der kan tages politisk beslutning om forlængelse, hvis smittesituationen mv. stadig tilsiger det. På denne side besvarer vi en række spørgsmål om hvilke restriktioner der gælder for serveringssteder og til arrangementer. For et samlet overblik med restriktioner, besøg da myndighedernes fælles side www.coronasmitte.dk, eller se denne oversigt med generelle restriktioner for turisme- og oplevelseserhvervet

Må vi afholde foredrag og konferencer?

Ja, der må gerne afholdes foredrag og konferencer. Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes foredrag og konferencer, kan genåbnes med krav om, coronapas (indendørs og udendørs), krav om anvendelse mundbind eller visir (indendørs og udendørs) og deltagerbegrænsning på 500 personer indendørs.

Bemærk, at det ikke vil være tilladt at stå op, ligesom der ikke må tillades adgang for flere publikummer mv., end der er siddepladser til. Det vil dog være muligt at stå op ved ind- og udgange fra arrangementet eller lokalet. I den forbindelse skal mundbind eller visir anvendes.

Må vi afholde møder, kurser og seminarer?

Ja, det er stadig tilladt at holde møder, kurser og seminarer på eksterne møde- og arrangementssteder som f.eks. hoteller eller kursus- og konferencesteder. Det er uanset om deltagerne kommer fra samme virksomhed eller fra forskellige virksomheder.

Bemærk: Myndighederne opfordrer generelt til at begrænse sociale kontakter, og at både offentlige og private arbejdsgivere så vidt muligt benytter hjemmearbejde.

Forbuddet gælder forsamlingshuse, selskabslokaler og lignende.

Må vi holde messer?

Nej, lokaler og lokaliteter hvor der holdes messer skal holdes lukket for offentligheden. Ved vurderingen af, om der er tale om en messe, skal der bl.a. lægges vægt på, at der er tale om en aktivitet, hvor flere besøgende eller deltagere går rundt og besøger forskellige adskilte udstillingsstande, hvor der fremvises varer, genstande, tjenesteydelser m.v. inden for et bestemt tema, uden et selvstændigt formål om direkte salg til forbrugere.

Det er muligt at forberede stande mv. til messer der gennemføres efter nedlukningsperioden, så længe der stadig er lukket for offentligheden.

Må vi leje lokaler i forsamlingshus eller selskabslokaler?

Nej, forsamlingshuse, selskabslokaler og lignende, der anvendes til udlejning eller lignende til selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage skal holde lukket.

Hvor skal der vises coronapas?

Kontrollen med coronapas gælder personer over 15 år på blandt andet:

 • Indendørs serveringssteder restauranter og caféer mv.,
 • Zoologiske anlæg, akvarier, forlystelsesparker og omrejsende tivolier.
 • Museer, videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller.
 • Udendørs idrætsarrangementer, hvor tilskuere har billetter og sidder ned
 • Biografer, spillesteder og teatre
 • Steder, hvor der afholdes foredrag og konferencer
 • Indendørs idrætsarrangementer
 • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og bemandede solarier.
 • Svømmehaller (bemærk: lege- og badelande er tvangslukket)
 • Træningscentre

Se øvrige områder på: Coronapas - hvor og hvordan? (coronasmitte.dk)

Generelt gælder de samme linjer ift. coronapasset, som det vi kender fra foråret. Der er derfor ikke lagt op til, at der skal fortolkes anderledes end i foråret i forhold til kontrollen med coronapas for gæster.

Læs mere om frivilligt fastsættelse af regler om coronapas eller brug af mundbind/visir her:
Spørgsmål og svar om privates mulighed for selv at fastsætte krav (coronasmitte.dk)

Bemærk: ovenstående lokaler og lokaliteter er omfattet af krav om anvendelse af mundbind el. visir (indendørs)

Dertil gælder en deltagerbegrænsning på 500 personer indendørs for følgende lokaler og lokaliteter:

 • Biografer
 • Spillesteder og teatre
 • Steder, hvor der afholdes foredrag og konferencer
 • Indendørs idrætsarrangementer

Bemærk, at det ikke vil være tilladt at stå op, ligesom der ikke må tillades adgang for flere publikummer mv., end der er siddepladser til. Det vil dog være muligt at stå op ved ind- og udgange fra arrangementet eller lokalet. I den forbindelse skal mundbind eller visir anvendes.

Hvad er definitionen på et serveringssted?

Coronapasset skal kontrolleres på alle indendørs serveringssteder, hvor offentligheden har adgang. Herunder kan der både være tale om direkte salg, som eksempelvis på en restaurant, eller indirekte salg, som eksempelvis til et større arrangement hvor bespisning er hovedformålet.

Hvornår er et lokale – som eksempelvis benyttes til møder – et serveringssted?

Ved indendørs serveringssteder gælder der krav om coronapas. Det er en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et serveringssted. Serveres der eksempelvis vand, kaffe eller snacks i en pause til et møde, vil det ikke være et krav, at der kontrolleres coronapas. Er der tale om bespisning af gæster til et møde, f.eks. i form af en sandwich eller en frokostbuffet, eller er der tale om en bar, hvor der serveres øl og vand, vil der være tale om et serveringssted, og der skal derfor også kontrolleres coronapas.

Hvornår skal vi som serveringssted holde lukket?

Serveringssteder skal stoppe for klokken 22.00 og lukke i tiden fra kl. 23.00 til kl. 5.00. Det gælder også hotellobbyer og lignende  hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse i lokalet, men hvor hovedformålet med lokalet ikke er salg af mad, drikkevarer og tobak. Her må servering til indtagelse ikke ske i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 5.00 

Er der regler for antal deltagere?

Der er ikke et gældende forsamlingsloft der sætter en bestemt grænse på antal deltagere eller gæster til et møde eller arrangement, for den type aktiviteter det stadig er muligt at holde.

Dog er der indført et arealkrav for serveringssteder på 2 kvadratmeter per gæst for siddende gæster og 4 kvadratmeter for stående gæster. For et hotel eller møde- og konferencested vil det da eksempelvis gælde i restaurantområdet. Der er desuden indført en trappemodel med arealkrav for detailhandel og engroshandel, som fremgår her.

Se hvilke virksomheder og aktiviteter der er tvangslukket

Hvordan tjekker man, om coronapasset er gyldigt under hele opholdet (på eksempelvis hotel)?

Der er ikke krav om coronapas, hvis der eksempelvis tages ophold på et hotel. Dog skal coronapasset tjekkes ved faciliteter på hotellet, hvor der er krav om coronapas, som eksempelvis serveringsstedet. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet serveringsstedet ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Alternativt kan det kontrolleres, at gæstens coronapas er gyldigt for hele hotelopholdet f.eks. ved ankomst i receptionen.

Kan man som hotel overdrage ansvaret for kontrol af coronapas til eventarrangøren?

Der gælder som udgangspunkt ikke krav om coronapas på hoteller. Se dog ovenstående vedr. serveringssteder. Det er den, der har rådighed over lokalet eller lokaliteten, der er forpligtet til at foretage kontrol af coronapas. Man opnår almindeligvis rådighed over f.eks. et lokale, hvis man lejer det.

Skal ansatte på serveringssteder bære mundbind?

Ja, for ansatte på et serveringssted, take-away sted eller i fællesområder på hoteller, vandrehjem og lignende gælder kravet om mundbind eller visir. Det gælder uanset om personalet er underlagt krav om coronapas eller ej. Kravet gælder dog ikke når personalet er i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvor kun personalet har adgang.

Se samlet oversigt hvor der gælder mundbind/visir her.

Skal man vise coronapas til firmaarrangementer på arbejdspladser?

Når der er tale om et privat arrangement på en arbejdsplads der er lukket for offentligheden, eksempelvis fælles medarbejdermøde, vil der ikke være krav om fremvisning af coronapas. Hvis arrangementet holdes på et serveringssted, vil kravet om coronapas gælde.

Bemærk venligst, at myndighederne opfordrer til at private og offentlige arbejdsgivere aflyser sociale arrangementer, og så vidt muligt benytter hjemmearbejde.

Læs mere om frivilligt fastsættelse af regler om coronapas eller brug af mundbind/visir her:

Spørgsmål og svar om privates mulighed for selv at fastsætte krav (coronasmitte.dk)

Skal man vise coronapas i kantiner?

Som udgangspunkt skal en kantine, for at være omfattet om kravet om coronapas, være offentlig tilgængelig. Det betyder, at medarbejderkantiner og andre kantiner, som kræver en særlig invitation el. lign. ikke er omfattet af kravet. Selvom kantinevirksomheden er udliciteret på en arbejdsplads er det fortsat kun medarbejderne, som har adgang.