COVID-19

Danmark op

Vores samfund kan ikke blive ved med at være fastfrosset i coronanedlukning. Vi skal åbne de dele af samfundet, der giver mening - når det giver mening.

Danmark op

Vores samfund kan ikke blive ved med at være fastfrosset i coronanedlukning. Vi skal åbne de dele af samfundet, der giver mening - når det giver mening.

Genåbningsplan

Sagen kort

Coronapas, massetest og en øget grad af pragmatisme er vigtige elementer i Dansk Industris (DI) oplæg til en mere konkret og handlingsorienteret plan for genåbning af Danmark. Ifølge DI’s topchef har måneder med uvished om genåbningen skabt modløshed blandt virksomhederne – nu skal der kigges frem.

Kompensation

Sagen kort

Mange virksomheder har siden 9. juli ikke kunnet søge kompensationsordningerne, fordi de ikke er restriktionsramte. Det er derfor nødvendigt, at der justeres på kompensationsordningerne. Statsstøtteloftet er hævet til hhv. 1,8 mio. euro og 10 mio. euro, men der skal findes en løsning for de danskejede virksomheder, som falder uden for.

DI arbejder for

 • at finde en løsning for de ca. 20-30 virksomheder som rammes af statsstøtteloftet. Her arbejdes der tæt sammen med Erhvervsministeriet for at hjælpe de ca. 20-30 danskejede virksomheder, som vil blive ramt af et støtteloft på 10 mio. kr.
 • at kompensationsordninger justeres så flere virksomheder, som er indirekte ramt af restriktioner, kan søge ordningerne.
 • at forlæng de generelle hjælpepakker frem for de midlertidig målrettede hjælpepakker. Alle virksomheder, som er direkte og indirekte ramt af restriktionerne, bør have lige adgang til ordningerne.
 • at selvstændige kompenseres på lige vilkår med lønmodtagere. Lige nu kompenseres en lønmodtager med op til 30.000 kr. pr. måned, mens en selvstændig kun kan modtage op til 23.000 kr. pr. måned.
 • at Erhvervsstyrelsen overholder de lovede sagsbehandlingstider på maks. 19 dage.

Coronapas

Sagen kort

Genoprettet mobilitet er forudsætningen for et velfungerende samfund for både erhvervsliv og borgere og en betingelse for en varig genåbning af Danmark og verden. Vi har derfor behov for en udvej, der kan tillade os at gennemføre rejseaktiviteter, gå på arbejde og deltage i oplevelser i trygge og forsvarlige rammer. DI mener, at den udvej er et digitalt coronapas.

DI arbejder for

 • at Danmark hurtigst muligt indfører et digitalt coronapas – en app på mobilen – der hjælper danskerne tilbage til hverdagen, holder eksporten kørende og får gang i oplevelsesøkonomien.
 • at corona-appen samler oplysninger om både test, vaccine og hvis muligt immunitet, så vi undgår at skabe et A- og B-hold. Corona-appen skal skabe lige adgang for alle, uanset om man er vaccineret, nyligt testet eller immun.
 • at coronapasset er digitalt – det er nemmere og mere sikkert mod svindel end papirprint.
 • at brugen af et coronapas koordineres i EU – og ideelt internationalt – og at Danmark skal gå forrest.
 • at Danmark allerede nu tager et coronapas i brug i den danske oplevelsesøkonomi. Det vil gøre os velforberedte til også at kunne bruge det internationalt i forbindelse med rejser, når forskellige lande begynder at tillade indrejse på baggrund af et coronapas.

Vacciner

Sagen kort

Virksomheder, der har brug for at få medarbejdere ind og ud af Danmark og derfor er påvirket af rejserestriktioner, er ekstraordinært hårdt ramt af coronakrisen. Ifølge en DI-analyse forventer de et omsætningstab på 16% i første kvartal af 2021. Fortsætter den udvikling, vil det have store konsekvenser for Danmark som eksportland. Vaccination kan meget snart blive et krav for at rejse ind i andre lande. Det er rettidig omhu at forberede os på den situation ved at give kritiske nøglemedarbejdere i eksportvirksomheder prioriteret adgang til vaccinen i de tilfælde, hvor der kan påvises et konkret og relevant behov for at rejse ud. Naturligvis først når Danmark er oppe på fuld vaccinekapacitet, og de sårbare og udsatte grupper er vaccinerede. Derudover bør andre samfundskritiske funktioner også få prioriteret adgang til vaccinen for at sikre, at vi kan holde gang i både sundhedsvæsenet og de samfundsøkonomiske hjul – f.eks. privatansatte frontpersonale, som udsættes for smittefare eller kan smitte andre gennem deres arbejde i sundhedsvæsenet. Endeligt er det vigtigt, at vaccinerne udrulles så hurtigt som muligt. Derfor bør vaccinationshjælpen sættes i udbud, så private aktører kan bidrage til en effektiv udrulning.

DI arbejder for

 • at fremrykke et mindre antal særligt samfundskritiske funktioner i vaccinekøen mod at opnå stor positiv effekt for opretholdelsen af uundværlige funktioner og vigtige markedsandele på eksportmarkederne.
 • at der, når antallet af daglige vacciner er oppe på fuld kapacitet, og de sårbare og udsatte grupper er vaccinerede, tilsidesættes
  1. 20.000 vacciner til nøglemedarbejdere i eksportvirksomheder, der konkret kan påvise et konkret og relevant behov for at rejse ud for at udføre forretningskritiske opgaver, og at en vaccine i den sammenhæng vil gøre en forskel for adgangen. Det arbejder vi for som et vigtigt led i at værne om dansk eksport og globale markedsandele, som lider hårdt under krisen.
  2. 30.000 vacciner til samfundskritiske funktioner, som er højt specialiserede og uerstattelige. Eksempelvis medarbejdere, som servicerer kritisk udstyr på hospitaler og er i tæt kontakt med udsatte borgere eller specialister i fremstilling af medicin og medicinsk udstyr, som ikke må blive syge, hvis vi skal holde sundhedsvæsenet i gang de næste svære måneder. Eller medarbejdere i servicebranchen, som gør rent på kritiske fødevarevirksomheder eller laver oprydning efter trafikulykker. Eller medarbejdere i kritisk infrastruktur, som er afgørende for forsyningssikkerheden. Vi er nødt til at prioritere både folkesundheden og de kritiske funktioner, som er med til at holde samfundet i gang, så længe der ikke er vacciner nok til alle.
 • at vaccinationshjælpen sættes i udbud, så private aktører kan bidrage til at udrulle vaccinerne.

Rejserestriktioner

Sagen kort

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om nye indrejsekrav i Danmark. Med virkning fra natten mellem lørdag den 6. februar og søndag den 7.februar 2021 skal alle personer, der indrejser i Danmark efter ophold i udlandet, lade sig teste lige efter indrejsen. Det er også et krav, at alle skal gå i isolation i 10 dage. Dog er der flere undtagelser til krav om isolation og test ved indrejsen, herunder for erhvervsrejsende og vandrende arbejdstagere. Læs mere om de nye regler og undtagelser til krav om test og isolation her.

DI arbejder for

 • at sikre så lempelige rejserestriktioner som muligt for erhvervsrejsende, der parallelt med sundhedsfaglige hensyn tager højde for, at hjulene i dansk erhvervsliv holdes kørende, og arbejdspladser opretholdes til gavn for hele det danske samfund. Dansk erhvervsliv er dybt afhængigt af, at medarbejdere kan gå på arbejde, rejse ud for at udføre kritiske opgaver eller rejse ind i Danmark for at opretholde deres ansættelsesforhold.
 • at der i rejserestriktioner til hver en tid sondres mellem fritid og erhverv for at sikre størst mulig fleksibilitet og hensyn til erhvervslivets mobilitet, herunder for erhvervsrejser, vandrende arbejdstagere, grænsependlere, forretningsbesøgende og for personer i og omkring gods- og persontransport.
 • at Udenrigsministeriets rejsevejledninger løbende tager højde for at smidiggøre erhvervsrejser mest muligt.

Nu også til ældre iPhones

Hent Smittestop-appen og hjælp med at bryde smittekæder. Hvis du har en iPhone 5s eller nyere, kan du downloade appen og få besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus.

Download til iPhone

Download til Android

Restriktioner

Overalt i Europa er der indført corona-relaterede restriktioner. DI har udarbejdet en oversigt over hver enkelt lands restriktioner, som du kan orientere dig i.

Du kan finde flere detaljer om restriktioner ved landegrænser i EU-Kommissionens løbende oversigt.

Seneste nyt

 • Nyheder
 • Branchenyt
 • Personalejura
 • Analyser
 • Presse

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten