Allerhelst ser DI, at EU-Kommissionens forslag helt forkastes – både til fordel for erhvervslivet, men i den grad også til samfundets beredskab på nye kriser, siger Mie Nancy Grouleff, konsulent i DI.

Foto: Sif Meincke
16.01.24 DIB Nyheder

EU vil tvinge virksomheder til at dele hemmeligheder med konkurrenter

Konkurrenter får serveret hinandens forretningshemmeligheder på et sølvfad, hvis EU-kommissionen får gennemført forslag om tvangslicensaftaler om patenter. DI opfordrer danske politikere til at bekæmpe forslaget.

I kølvandet på COVID-19-pandemien har EU-Kommissionen fremsat en række initiativer for at forberede sig på fremtidige kriser. Blandt initiativerne findes et forlag, der vil tvinge virksomheder til at indgå licensaftaler med andre og potentielt konkurrerende virksomheder.

Det vækker bekymring i Dansk Industri, selv konsulent Mie Nancy Grouleff anerkender hensigten bag kommissionens tiltag.

- Der er god grund til at være forberedt, hvis en pandemi eller andet igen kræver fælles indsatser for at bekæmpe ondet. Men under COVID-19 viste virksomheder over hele Europa solidaritet ved at intensivere udviklingen og produktionen af bl.a. vacciner, mundbind og håndsprit. Her stod virksomhedernes rettigheder ikke i vejen for at løse krisen. Tværtimod er rettigheder væsentlige forudsætninger for de massive investeringer, der skal til for at finde fremtidens løsninger, siger Mie Nancy Grouleff.

Læs også: Populær tilskudsordning tømt på sekunder udløb i 2023

Vil bestemme vederlag

I forslaget fra EU-Kommissionen er der desuden også lagt begrænsninger på den pris, som en licensgiver kan kræve for at indgå licensaftalen. Her ligger kommissionen op til, at vederlaget ikke må overstige 4 procent af licenstagerens samlede bruttoindtægter.

- Det betyder helt konkret, at man tvinger den virksomhed med patentet, til at udlevere det og samtidig lade EU-Kommissionen blande sig i en af tvangslicensaftalens vigtigste vilkår - prisen, siger Mie Nancy Grouleff.

Hun mener ikke, at EU bør blande sig i, hvem virksomhederne skal indgå licensaftaler med.

- Det strider imod grundlæggende rettigheder som aftalefriheden. Og virksomhedernes samarbejdsvilje og samfundssind under COVID-19 er et glimrende eksempel på, at det sker helt uden EU-tvang, siger konsulenten. 

Læs også: Virksomhederne har krav på erstatning, hvis Danmark igen lukkes ned

Hvad er en krise?

I forslaget fra EU-Kommissionen er der lagt op til, at reglerne om tvangslicens skal gælde i forbindelse med kriser.

- Det er ikke klart, hvad der defineres som en krise. Kommissionen vil altså have magt til at tvinge virksomheder til at dele deres rettigheder, forretningshemmeligheder og know-how uden at opstille en præcis ramme for hvornår det sker. Dermed truer forslaget innovationen og investeringskraften i EU, for virksomheder vil tøve med at udvikle nye produkter i EU, hvis de risikerer at skulle dele deres rettigheder og fortrolige viden med konkurrenter, siger Mie Nancy Grouleff.

Hun mener derfor, at de danske politikere bør gå imod forslaget i Bruxelles.

- Allerhelst ser vi faktisk, at forslaget helt forkastes – både til fordel for erhvervslivet, men i den grad også til samfundets beredskab på nye kriser, siger Mie Nancy Grouleff.

Læs også: EU-bøvl kan bremse bio-rakets vækst i Europa

Fakta

EU-Kommissionens forslag om  tvangslicensering/aftaletvang

EU-Kommissionens forslag skal sikre en tilstrækkelig produktion af kritiske produkter og udstyr, hvis der opstår en krisesituation.

Hvis forslaget bliver vedtaget, kan europæiske virksomheder tvinges til lade deres patenterede produkter fremstille på konkurrerende virksomheder - med det formål at sikre tilstrækkelig stor produktion under en given krise.

Pt. bestemmer virksomhederne selv, hvem de vil dele deres opfindelser med, og hvad prisen og vilkårene for at dele opfindelsen skal være. Det ønsker EU-Kommissionen fremover at bestemme i tilfælde af en krise – uden at definere krise nærmere.

Forslaget er en del af en større revision om patenter, som er under forhandling i Europa Parlamentet og Rådet.

Forslaget kan tilgås her: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on compulsory licensing for crisis management and amending Regulation (EC) 816/2006

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mie Nancy Grouleff

Mie Nancy Grouleff

Konsulent, advokatfuldmægtig

  • Direkte +45 3377 3638
  • Mobil +45 6060 6634
  • E-mail migr@di.dk

Relateret indhold