Arrangement

Danmark i europæisk forsknings- og innovationspolitik

Den 19. april 2024 sætter 11 centrale organisationer i fællesskab fokus på Danmarks muligheder og udfordringer  for at deltage i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer.

Danmark er en lille nation, som i høj grad lever af at skabe vækst og arbejdspladser ud fra forskningsbaserede løsninger. Derfor må vi gøre alt for at være en del af de bedste forsknings- og udviklingsmiljøer i Europa. Samtidig har vi en klar dansk interesse i at hente så stort et økonomisk bidrag som overhovedet muligt fra EU's forsknings- og innovationsprogrammer.

Kom med til en forsknings- og innovationspolitisk debat med et EU-parlamentsvalg lige om hjørnet og med et dansk EU-formandskab og et nyt 7-årigt rammeprogram for forskningen i kikkerten..

Vi sætter bl.a. fokus på de følgende spørgsmål:

  • Hvad betyder EU for dansk forskning og innovation?
  • Hvad er Danmarks ambitioner for EU’s fremtidige forsknings- og innovationspolitik?
  • Hvad er udfordringerne ved Danmarks deltagelse i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer?
  • Hvordan øger vi dansk deltagelse i EU’s programmer?

Arrangører: Akademikerne, ATV, DI, Dansk Metal, DM, Green Power Denmark, IDA, GTS, Lif, Danske Rederier, Danske Universiteter og Dansk Erhverv.