DI Bilbranchen Analyser

Tendens: Afgiften på de mest populære elbiler stiger mærkbart

Fire ud af fem af de mest populære elbiler står overfor mærkbare afgiftsstigninger fra 2026, hvis der ikke gribes ind politisk. Bilforhandlerne vurderer det nødvendigt med fortsat støtte til elbilerne.

Foto: Pexels

Bilbranchens nye kvartalsanalyse, Tendens, har dykket ned i nogle af de ændringer som afgiftsstigningerne på elbilerne fra 2026 vil betyde for de mest populære elbiler. Ser vi på de tyve mest populære elbilmodeller i år, som repræsenterer ca. 80 pct. af det samlede elbilsalg, vil fire ud af fem af dem få mærkbare afgiftsstigninger. Samlet set betyder det, at de mest populære elbiler i gennemsnit vil få en afgiftsstigning på ca. 30.000 kr. fra 2026 i forhold til året før.

imageca4.png

Note: Der er taget udgangspunkt i de 20 mest populære elbiler i nybilsalget i perioden 01.01.2023-17.09.2023. Desuden er der taget udgangspunkt i bilernes fra-priser på mærkernes hjemmeside pr. 22.09.2023. Stigningen i 2026 er i forhold til registreringsafgiftsindholdet i samme model i 2025. Den gennemsnitlige stigning vil således være ca. 28.900 kr. Elbilerne er oplistet efter antallet af solgte nye elbiler i perioden.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Tendens viser samtidig, at de kommende afgiftsstigninger på elbilerne vækker bekymring blandt landets forhandlere af nye biler. Tre ud af fire af nybilforhandlerne mener således, at der fortsat fra 2026 vil være behov for at fastholde elbilernes lave afgiftsniveau. Bekymringerne skyldes bl.a. et fortsat prisfølsomt elbilmarked samt internationale markedsdynamikker, som Tendens giver bud på.

Hvis Danmark skal fortsætte det stigende grønne bilsalg, er vi således nødt til at sikre rammerne for elbilerne i fremtiden. I juni 2023 foreslog DI derfor at fastfryse 2023-niveauet for registreringsafgift på elbiler frem til 2030, hvilket du kan læse mere om i Bilbranchens nye udgave af Tendens.

Nybilsalget i de første tre kvartaler af 2023 – og lidt til
Til trods for at være steget med 14 pct. i forhold til samme periode i 2022, er nybilsalget i årets tre første kvartaler langt fra på niveau med før-coronatiden. Der er dog stor forskel på sammensætningen af nybilsalget fra 2019 til i dag. I den femårige periode er det grønne bilsalg i årets første tre kvartaler eksempelvis gået fra at udgøre et par procenter af det samlede nybilsalg til i år at udgøre en tredjedel af det samlede nybilsalg i årets tre første kvartaler.

imagej4hj3.png
Note: Det samlede antal nyregistreringer i årets tre første kvartaler er vist over søjlerne og afrundet til nærmeste 100. Procenterne inde i søjlerne indikerer biltypens andel af det samlede nybilsalg i de tre første kvartaler af året. Procenter fra fem pct. og op er vist.
Kilde: Bilbranchen i DI på baggrund af tal fra bilstatistik.dk.

Derudover viser Tendens, at der er sket ændringer i salgskanalerne de seneste år, hvor især dynamikkerne mellem privatmarkedet og erhvervsmarkedet har ændret sig.

Tendens har desuden set på de kommende måneders nybilsalg i Google Trends-indikatoren. Indikatorens bud på de kommende måneders nybilsalg er alt andet lige en lille stigning i forhold til første halvårs niveau, hvilket peger på en stigning på ca. 16 pct. i forhold til fjerde kvartal sidste år.

I Tendens kan du desuden læse om landets brugtbilsalg i årets første tre kvartaler, der bl.a. har set store ændringer i priserne henover 2023, og på det europæiske bilsalg, hvor de grønne biler også er begyndt at vise sig i de samlede tal på tværs af Europa.

Du kan læse om dette og meget mere i Bilbranchens nye udgave af Tendens på linket.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold