Letbek

Hør, hvordan Letbek arbejder med deres CO2-aftryk gennem projekt Klimaklar SMV.

Letbek A/S

Foto: Fremstillingsindustrien

Letbek A/S

Letbek er en koncern der arbejder indenfor fire segmenter med cirkulære plastløsning. De fire markedssegmenter virksomheden primært arbejder indenfor er byg og anlæg, møbelindustrien, landbrug samt den øvrige industri. Virksomheden har et stort produkt know-how og er kundernes sparringspartner i hele innovationsprocessen. Der er stort fokus på cirkulær økonomi og i alle produkter gennemtænkes hele produktets livscyklus. Letbeks primære fremstillingskompetencer er PUR-støbning, ekstrudering, sprøjtestøb samt regenerering af plast.        

Antal medarbejdere: 100 personer

Omsætning: 110 millioner.

Industri: Plastindustrien

Letbek logo.png

Hvad var jeres motivation for at være med i Klimaklar SMV?

Letbek er en virksomhed der er i stor udvikling og vækst, og med den følger også bæredygtighed, som er et vigtigt emne for Letbek. Vi mener vi har et ansvar som virksomhed og så derfor projekt Klimaklar SMV som et værktøj til bedre at kunne dokumenter Letbeks bæredygtighed og CO2 emission, og få skabt en bundlinje, til at kunne arbejde med reduceringer fremadrettet.     

 

Hvad har barriererne været for at komme i gang?

Der har ikke været decideret barriere ved at komme i gang med projektet, dog har det krævet nogle timer at få indsamlet data til konsulenterne til udregningen af CO2 emissionen, men ikke noget uoverskueligt.   

 

Hvad fik I ud af projektet?

Vi fik et indblik i hvor virksomheden kunne begynde at arbejde med reducering af CO2 emission, samt et værktøj, der gør vi kan blive ved med at beregne CO2 emissionen, for at kunne dokumenter om tiltagende, som vi har tænkt os at arbejde med, har haft en effekt.

Derudover har vi fået et større netværk af virksomheder, der har de samme udfordringer som Letbek indenfor bæredygtighed, som vi har kunne bruge som sparringspartner.      

Det lærte vi om vores CO2 aftryk

I denne del dykker vi ned i Letbeks resultater og læringer i projektet.

1. Beregninger:

Beskriv hvilke resultater I fik, da I beregnede jeres CO2-aftryk - både det direkte og indirekte. Herunder energiforbrug, transport m.m. (Scope 1, 2 og 3)

  • Scope 1: Udledning i 2018 36 ton CO2-e hvor størstedelen består i kørsel af varebiler og personbiler.
  • Scope 2: Udledning i 2018 585 ton CO2-e som kun består af strømforbrug.
  • Scope 3: Udledning i 2018 4.427 ton CO2-e hvor størstedelen består af indkøb af plast råvarer.

imagemnl3a.png

2. Anbefalinger:

Hvilke konkrete anbefalinger fik I til at kunne arbejde videre med en strategi for reduktion af virksomhedens CO2-aftryk? 

I forhold til nedsættelse af udledning af drivhusgasser for scope 1 og 2, havde konsulenterne ikke mange tiltag for Letbek. De muligheder som vi fik specificeret, var for alle scopes følgende:

  1. Udnyttelse af overskudsvarme fra ekstrudering
  2. Udnyttelse af overskudsvarme fra trykluftkompressor
  3. Udskiftning af ældre elmotorer og pumper
  4. Skifte råmateriale til materiale med en mindre CO2 udledning.    

Ved udnyttelse af overskudsvarme fra ekstrudering og trykluftkompressor, vil CO2 emissionen ikke blive mindre, da varmebehovet ved Letbek er CO2 neutral. Derudover vil denne ændring kun dække 27 % af Letbeks varmebehov.   

Hvordan vil I arbejde videre med ovenstående anbefalinger?

I forbindelse med Letbeks tidligere arbejde indenfor energiledelse, er udskiftning af ældre elmotorer og pumper igangsat, og et område Letbek allerede har fokus på, og fortsat vil.

I forhold til udskiftning af råmateriale, er det området Letbek har valgt at fokusere på, da det bidrager til den største CO2 udledning. Konkret har Letbek startet det første projekt omkring materiale udskiftning. Projektet omhandler en af Letbeks mest produceret profiler, som bliver produceret i PVC, som ønsket ændret til et regenerat materiale. 

3. Markedsføring og kommunikation

Hvilke anbefalinger fik I til markedsføring og kommunikation af virksomhedens reduktionsplaner til nuværende og fremtidige kunder?

Letbek blev anbefalet at arbejde med kommunikation i forhold til modellen DIVE.

Fortæl historien omkring kortlægning af virksomhedens CO2 emission og de forskellige scopes. Specielt være ærlige omkring virksomheden påvirkningen og hvordan vi vil arbejde for at nedbringe den. Sæt et konkret mål og kommunikere det så ud.

Værktøjer til at kommunikere Letbeks arbejde blev det anbefalet, at bruge hjemmesiden til bagrund og dokumentation og LinkedIn eller andre sociale medier til levende historier om proces, dilemmaer og succeser.

Derudover blev det anbefalet at anvende Louise som klimatalsperson for at gøre det personligt, samt at vise folk hvad der sker konkret hvordan der teknisk bliver arbejdet med bæredygtighed. Sæt klimadagsorden og blev fortaler for emnet ved kundearrangementer og faglige fællesskaber.  

Det sidste råd var at holde øje med effekten af de kommunikationstiltag der bliver valgt, og evaluere på det. 

Næste skridt

Hvordan vil I arbejde videre – helt overordnet?

Ved at anvende værktøjet fra konsulenterne Viegand og Maagøe vil Letbek blive ved med at       opdatere virksomhedens CO2 emission hvert år, for at kunne følge forhåbentlige reduceringer, ud fra de tiltag som Letbek arbejder med som eksempel råvarer udskiftning.  

I forhold til SBT, er det noget Letbek vil arbejde med, men i hvilket omfang er ikke blevet besluttet endnu.

Hvad er dit bedste råd til andre der gerne vil i gang?

Brug den tid det kræver at indsamle data, og find løsninger der kan gøre det nemmere næste gang, for at kunne blive ved med at regne virksomheden CO2 emissionen, med det værktøj som bliver givet efter projektet. For værktøjet gør det muligt at arbejde videre efter projektet er slut.     

       

Relateret indhold