Tasso

Hør, hvordan Tasso A/S har arbejdet med deres CO2-aftryk gennem projekt Klimaklar SMV .

Tasso klimaklar SMV.

DI

Tasso A/S

Tasso A/S er en af Europas førende producenter af strengstøbt støbejern. Virksomheden eksporterer 90 % af produkterne og leverer bl.a. til pumpe- og hydraulisk industri. Produktion af støbejern er en energikrævende proces, der umiddelbart ikke rimer på bæredygtighed. Men for Tasso er det blevet en del af virksomhedens DNA at producere etisk ansvarligt – til gavn for både miljø og bundlinje. Det målrettede arbejde med bæredygtighed begyndte i 2011, og siden 2017 har virksomheden koblet deres indsatser på FN’s verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”, og senest i 2020 har Tasso tilsluttet sig UN Global Compact.

Antal medarbejdere: 57

Omsætning: 2019: 107 mio. DKK

Industri: Produktion af strengstøbt støbejern

Hvad var jeres motivation for at være med i Klimaklar SMV?
Vi har en klar forventning om, at vores kunder i fremtiden vil stille krav om dokumentation for vores CO2-aftryk og deraf CO2-reducerende tiltag. Inden projekt Klimaklar SMV havde vi kortlagt vores scope 1 og 2. Mere vanskeligt blev det for os, da vi vendte blikket mod vores scope 3. Scope 3 er en væsentlig mere kompliceret opgave at kortlægge, da det omfatter indirekte udledninger fra kilder, som ikke er ejet eller kontrolleret af os. Dette gælder fx indsamling af data for de råmaterialer, vi indkøber og anvender i vores processer. Vores største motivation for at være med i projekt Klimaklar SMV var derfor at få assistance til at afdække vores scope 3-emissioner.

En anden motivation var, at vi ønskede at få afdækket mulighederne for tilslutning til Science Based Targets initiative (SBTi) da vi betragtede det som et muligt næste skridt for os, da initiativet passer godt til vores DNA, og da vi samtidig ser, at flere af vores slutkunder ser i den retning.

Hvad har barriererne været for at komme i gang?
Manglende ressourcer til at lokalisere de rette datakilder og foretage de korrekte beregninger.

Hvad fik I ud af projektet?
Gennem projektet har vi fået adgang til ny viden og fået kortlagt vores scope 3-emissioner upstream. Vi har nu den fornødne indsigt til at kunne prioritere fremtidige indsatser effektivt og målrettet. Derudover har vi fået adgang til et brugbart værktøj, hvor vi fremover kan opdatere og vedligeholde vores klimadata.

 

Det lærte vi om vores CO2 aftryk

I denne del dykker vi ned i Tasso’s resultater og læringer i projektet.

 1. Beregninger:

Beskriv hvilke resultater I fik, da I beregnet jeres CO2-aftryk - både det direkte og indirekte. Herunder energiforbrug, transport m.m. (Scope 1, 2 og 3). Del gerne resultaterne ind i de tre scopes:

 • Scope 1 står for ca. 2 % af vores samlede udledning og kommer primært fra naturgas og fyringsolie
 • Scope 2 står for ca. 7 % af vores samlede udledning og kommer primært fra strømforbrug
 • Scope 3 står for ca. 91 % af vores samlede udledning og kommer primært fra vores råmaterialer, herunder råjern og stålskrot.
 1. Anbefalinger:

Hvilke konkrete anbefalinger fik I til at kunne arbejde videre med en strategi for reduktion af virksomhedens CO2-aftryk?

Anbefalingerne har både bekræftet vores allerede vedtagne planer for kommende projekter og har derudover suppleret med generelle anbefalinger, såsom:

 • Afvikling af ældre elmotorer og ventilationsanlæg
 • Udskiftning af råmaterialer til mindre CO2-belastende alternativer

Hvordan vil I arbejde videre med ovenstående anbefalinger?

Udskiftning af råmateriale er den anbefaling, som Tasso har valgt at arbejde videre med, da det vil kunne bidrage med den største CO2-reduktion. Vi er pt i proces omkring, hvordan vi bedst konkret griber projektet an.

 1. Markedsføring og kommunikation

Hvilke anbefalinger fik I til markedsføring og kommunikation af virksomhedens reduktionsplaner til nuværende og fremtidige kunder?

I forhold til klimakommunikation handler det især om at være konkret, transparent, autentisk og ærlig omkring virksomhedens påvirkning, og hvordan vi vil arbejde med at reducere. Klimaberegninger er generelt komplekse, da resultatet afhænger af metodiske valg, afgrænsninger og simplificeringer. Denne kompleksitet gør sig især gældende for scope 3. Det er vigtigt, at vi i vores kommunikation anerkender dette.

Konkrete anbefalinger lyder bl.a.:

 • Formidling af kortlægningen og Tassos CO2-emissioner fordelt på de tre scopes med særligt fokus på scope 3, hvor der især skal handles
 • Brug hjemmeside og rapporter til baggrundsinformation og dokumentation
 • Brug LinkedIn til levende og ærlige historier om processen, dilemmaer og succeshistorier. Videoer er især et effektfuldt værktøj til denne form for kommunikation

 

Næste skridt

 1. Hvordan vil I arbejde videre – helt overordnet?

Vi har besluttet, at vi vil tilslutte os Science Based Targets initiative (SBTi). Dog er vi stødt på den udfordring under ansøgningsprocessen, at vi (måske) ikke kan tilslutte os via SMV-vejen pga. vores rolle som et (uafhængigt) datterselskab til en koncern. I samarbejde med DI er vi i proces omkring at få endelig afklaring og alternativt finde en vej ind i SBTi, som er afstemt vores ressourcer til rådighed.  

 1. Hvad er dit bedste råd til andre der gerne vil i gang?
 • Betragt bæredygtighed som et konkurrenceparameter, der fremtidssikrer forretningen
 • Afklar, om I vil forholde jer proaktivt eller reaktivt til bæredygtighed
 • Indarbejd bæredygtighed i forretningsstrategien, så det forpligter i organisationen og det bliver en del af den daglige drift

Relateret indhold