Adgang og sikkerhed

FAQ

Adgang for Håndværkere og Leverandører

Det er muligt at få adgang til lejemålet via DIs varegård

Skal der leveres større ting eller der skal håndværkere / montører op i lejemålet, er det muligt at dette kan ske gennem varegården, såfremt der er plads.

Det er vigtigt at Vagten (vagt@di.dk ) og Facility Management ( facilitymanagement@di.dk ) informeres om hvem der kommer firma/navn, samt dato og ca. klokkeslet.

Kontaktperson fra lejemålet er selv ansvarlig for at modtage håndværkere og / eller varer.

Hvornår skal jeg bære adgangskort?

Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle i Industriens Hus bære adgangs- og ID kort

Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle medarbejdere altid bære adgangs- og ID-kort. Det skal bæres synligt og straks, når du kommer ind i bygningen. Kortet skal sikre, at det kun er medarbejdere, som har adgang til Industriens Hus. Det er vigtigt, at vagten altid kan se adgangskortet, og såfremt vagt eller anden medarbejder med synligt adgangskort efterspørger dit adgangskort skal dette vises.

Hvordan får jeg et adgangskort?

Lejer får tildelt adgangskort til medarbejdere

Dit adgangskort får du udleveret af din arbejdsgiver. Din kontaktperson giver forud for indflytningen informationer om navne på de medarbejdere, som skal have adgang til lejemålet. Der udføres det antal adgangskort, som lejer har lejet arbejdspladser til. Ved nedjustering af arbejdspladser eller fratrædelser skal du derfor aflevere dit adgangskort, da DI skal modtage disse kort af kontaktpersonen.

Rekvisition til adgangskort

Her kan du hente en rekvisition til adgangskort. Foto der medsendes skal være i JPEG format. Et foto taget med en smartphone op ad en ensfarvet baggrund fungerer fint.

Hvordan fungerer adgangskortet?

Du bruger dit adgangskort til døre og elevatorer

Når du skal ind i Industriens Hus, fungerer adgangskortet også som nøglekort, og når du anvender nogle af elevatorerne aktiverer kortet elevatoren. Uden adgangskortet kan du ikke komme rundt i huset. Du skal altid sikre dig, at der ikke kommer uvedkommende ind, når du har åbnet en dør med adgangskortet. Når døren skal åbnes holdes adgangskortet mod kortlæseren og grøn diode vil lyse som tegn på, at dørlås er åbnet og dermed kan døren åbnes.

Hvis jeg har glemt mit adgangskort?

Hvis du har glemt dit adgangskort, kan du låne et midlertidigt adgangskort for én dag hos din kontaktperson.

Kort­et skal afleveres til din kontaktperson, når du forlader bygningen.

Hvis mit kort er væk?

Hvis dit kort er blevet væk skal kortet straks spærres, så uvedkommende ikke kan anvende kortet.

Derudover skal du have et nyt adgangskort. Dette koster 337 kr. ekskl. moms.

Spærring af kort sker via din kontaktperson af lejemålet, ligeså bestilling af nyt kort. Fakturering og spærring/nyt adgangskort sker til lejer og ikke personligt. Et nyt kort udstedes indenfor 1 uge.

Adgang uden for DI’s åbningstid

Hvis du skal ind i bygningen i tidsrummet fra kl. 18.00 –  7.00 (mandag – fredag) samt lørdag og søndag, så skal adgangskortet og adgangskoden anvendes for yderdøre.

Du skal samtidig ringe til vagten 3016 6530, og meddele dit navn/arbejdssted/ærinde og hvornår du forventer at forlade bygningen.

Hvis du fortsat er i bygningen efter kl. 18.00, vil vagten typisk møde dig ved den første rundering, hvor du uopfordret skal oplyse dit navn og informere om, hvor længe du forventer at være i bygningen. Hvis du først forlader bygningen efter kl. 21.00, skal du ringe til vagten, når du forlader bygningen.

Ovenstående skal ses som en tryghed for medarbejdere. Vagten ved hvor mange, der er i bygningen og evt. kan træde ind, hvis der opstår akut sygdom, brand m.m.

 

Dørtelefon/postkasse/skiltning

Ved indgangene langs Vesterbrogade er der dørtelefon, som gæster kan ringe på.

Adgangskontrollen frakobles, når lejer trykker for adgang på dørtelefonen i
lejemålet. Ved Vesterbrogade er der desuden en postkasse og lejers logo opsættes
ved indgangen og ved lejemåls­etagen. 

Førstehjælp / First Aid

Førstehjælpsudstyr er placeret i mødecenteret. First Aid equipment is placed in the meeting center

Der findes førstehjælpsskabe og hjertestartere i mødecenteret på Ambition og Balance. Er der brug for hjertestarter ring til vagten på tlf. 3016 6530

First aid boxes and defibrillators are placed in the meeting center on Ambition and Balance. If a defibrillator is needed call the guard on phone 3016 6530

Brandinstruks – brandalarm – bombetrussel og demonstrationer

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis brandalarmen lyder, der er en bombetrussel i Industriens Hus eller der en demonstration ved Industriens Hus

Beredskabsplan

Dansk Industri har udarbejdet en beredskabsplan, som har til formål at beskytte de lejere der er i Industriens Hus. Læs her hvordan DI håndtere en hændelse og hvad der er lejers ansvar og hvad vi forventer af dig som lejer.

Lars Andersen

Lars Andersen

Servicemedarbejder

  • Direkte +45 3377 3089
  • Mobil +45 2211 7795
  • E-mail lan@di.dk