Serviceydelser

I Industriens Hus tilbyder vi vores lejere forskellige former for serviceydelser. Nogle serviceydelser er indeholdt i din husleje, mens andre serviceydelser kan vælges til. Har du ønsker eller spørgsmål til serviceydelser i Industriens Hus, som ikke er angivet her, så kontakt os på facilitymanagement@di.dk eller telefon 3377 3878

Serviceydelser

Ejendomsservice og sikkerhed

Ejendomsservice
Ejendomsservice tager sig af vand, varme, ventilation, køling, strøm, adgangskort, ekspedition/varemodtagelse, posthåndtering, rengøring, vinduespolering, sikkerhed, vagtordning og andre praktiske opgaver vedrørende husets
drift.

Målet er, at Industriens Hus altid er en præsentabel og attraktiv ramme om dine forretningsaktiviteter her i huset.

Ejendomsservice har åbent kl. 7.00–16.00. Herefter er det vagten, som tager sig af eventuelle akutte forhold.
Mail på facilitymanagement@di.dk eller ring på 3377 3878.

Hjemmeside
Vi har en hjemmeside – se

https://danskindustri.dk/lejere/

Her bliver der lagt nyheder ud, der har relevans for jer, f.eks. når nye lejere flytter ind eller hvis vandet er lukket.

Hjemmesiden indeholder også information, som f.eks. hvem du skal kontakte, hvilke ydelser vi tilbyder, ugens frokostmenu, oversigtstegninger m.m.

Mail på facilitymanagement@di.dk eller ring på 3377 3878.

Døgnvagt
Vi har vagt i bygningen hele døgnet. Det skaber tryghed og gør Industriens Hus
til en sikker arbejdsplads.

Vagtselskabet er G4S.
Vagten foretager runderinger om natten og i weekender, også i dit lejemål. Har du behov for yderligere vagtordning, kan du altid kontakte Facility Management på
facilitymanagement@di.dk eller ring på 3377 3878.

Sikkerhed
DI prioriterer sikkerheden højt og har derfor en beredskabsplan, som omfatter hele huset.

Som lejer er du omfattet af vores sikkerhedsprocedurer ved eksempelvis brandalarmer, bombetrusler m.m. og du og dine medarbejdere vil få besked på
sms, hvis der f.eks. skal foregå evakuering.


Der vil årligt blive udført en sikkerhedsøvelse af cirka en times varighed, hvis der ikke i forvejen har været en brandalarm. Øvelserne vil ske uanmeldt.

Brandmateriel
I henhold til myndighedskrav er der nogle steder slangevindere, som skal
kontrolleres årligt. Samtidig har alle lejemål en CO2-slukker og en vandslukker, som årligt skal kontrolleres.

DI kan mod betaling sørge for kontrol af brandmateriel.

Førstehjælp/hjertestarter
I nærheden af DI’s reception findes der førstehjælpskasse og hjertestarter.

Vores vagter er uddannet i førstehjælp og hjælper altid i kritiske situationer.

Kontakt vagten på telefon 3016 6530.

Adgangskort
Som lejer får du et personligt adgangskort udstedt til hver af dine medarbejdere.

Hver medarbejder skal vælge en personlig 6-cifret kode, som anvendes på enkelte døre. Øvrige døre åbnes med adgangskort uden kode. Du får desuden et antal gæstekort udleveret, som anvendes, hvis en medarbejder har glemt
sit adgangskort, eller hvis du har en gæst som skal kunne åbne døre. Alle adgangskort skal bæres synligt og bæres i en klar plastholder.

Adgangskort skal afleveres til Ejendomsservice senest en uge efter ansættelses ophør, når en medarbejder stopper. Kortet vil herefter blive spærret.

For nye medarbejdere udfyldes en rekvisition for bestilling af nye adgangskort. Hent rekvisition her

Mobil nummer og mail skal oplyses.
Du betaler for nye adgangskort.
Hvis en medarbejder mister sit adgangskort udfyldes ligeledes en rekvisition som mailes til Facility Management, og du betaler for nyt adgangskort.

Persondatapolitik

DI behandler dine oplysninger (navn, foto, e-mail, mobil nr., selvvalgt kode) for at kunne gøre følgende:

• Oprette et adgangskort til dig, som giver dig adgang til udvalgte døre i
Industriens Hus, og anvendes som betaling af frokost

• Oprette dig i Digital Beredskab for at kunne sende dig en SMS/e-mail i
forbindelse med evakuering af Industriens Hus m.m.

• Oprette dig på hjemmesiden lejere.di.dk, hvis du er kontaktperson

• Oprette dig i DIʼs mødesystemer (Picasso og Pronestor) for at kunne booke et mødelokale til dig i DI’s mødecenter samt sende dig en SMS, når dine gæster ankommer i receptionen

DI er nødt til at behandle dine oplysninger for at kunne oprette dig som bruger af Industriens Hus. Derfor er behandlingen lovlig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Det er vigtigt, at du afleverer dit adgangskort ved ansættelsesophør og senest 1 uge herefter, så DI kan slette dine oplysninger i systemerne.

DI opbevarer dine oplysninger indtil 3 måneder efter dit ansættelsesophør. Hvis du ikke afleverer dit adgangskort, kan DI ikke slette dine oplysninger i systemerne.

I vores mødecenter deler DI dine oplysninger med DIʼs medlemsforeninger og
koncernforbundne selskaber. DI anonymiserer dine oplysninger 2 år efter din seneste booking af mødelokaler i Industriens Hus.

Du har ret til at anmode DI om indsigt i, hvilke oplysninger DI behandler om dig. Du har også ret til at anmode DI om at berigtige, slette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få dine data med. Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen overfor DI samt at klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte DI på denne adresse:

DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

eller

på telefon 3377 3377 eller e-mail persondata@di.dk

Transport og skiltning

Cykelparkering
I kælderen er der et stort cykelrum, hvor du kan parkere din cykel. Du har også mulighed for at pumpe din cykel.


Cykelreparation
2–3 gange om året får DI besøg af en cykelmekaniker der parkerer sit mobile værksted i varegården. Du kan få din cykel tjekket og repareret.

Du kan booke tid her

Udlån af cykler
DI tilbyder, at du kan låne en cykel til erhvervsærinder i København. Du kan låne en cykel i dagtimerne på hverdage mellem kl. 8–16. Cyklen kan lånes i op til tre timer af gangen. Cykelnøglen bliver udleveret i ekspeditionen, hvor du
også kan låne en cykelhjelm

Cyklerne er ikke forsikret, så bliver cyklen stjålet under et udlån, skal du betale erstatning på kr. 2.000.

Cyklerne udlånes efter først til mølle-princippet.

Varegård
DI har en varegård, hvor større leverancer skal leveres til.
For at få adgang hertil, skal du sende en mail til facilitymanagement@di.dk med oplysning om, hvornår din leverandør kommer og navnet leverandøren, så sørger DI/vagt for adgang. Du henter selv leverandøren i varegården.


Håndværkerhjælp
Har du brug for handyman, en maler, en tømrer, en elektriker, en vagt eller
en flyttemand tilbyder vi at rekvirere disse via vores huskendte leverandører.

Betaling sker direkte mellem lejer og firma.

Skriv til: facilitymanagement@di.dk

Rygning
Industriens Hus er røgfrit, men der er mulighed for at ryge i et rygeskur, der ligger ved varegården.
Rygeskuret er kun for medarbejdere og ikke for gæster.


Postkasse
Som lejer har du din egen postkasse ved indgangspartiet i Vesterbrogade.
Postkassen er forsynet med virksomhedens navn.

Dørtelefon
Ved indgangen og i lejemålet er der dør/porttelefon til åbning af døren. Der må ikke lukkes andre gæster ind i bygningen end dine egne gæster.


Skiltning
Skiltning med lejernes logo ved indgang og trappeopgange/elevatorer udføres af DI efter en fastlagt designguide.


Skiltning på facade
Det er muligt at leje en logoplads på facaden af bygningen langs Vesterbrogade.

Du betaler for produktion af skilt og leje af pladsen.

Der er mulighed for to slags skilte, hhv. et lille skilt på 3,2 m eller et stort skilt på 6,4 m

Parkering

Parkering i Industriens Hus
DI’s parkeringskælder er udliciteret til Q-Park. Du og dine gæster kan parkere her på timebasis mod betaling.

Der er mulighed for at købe et abonnementskort, der hedder et Quick-Card.

Kortet koster ikke noget at rekvirere, men er udelukkende baseret på forbrug. Hver gang kortet bruges, betales der pr. påbegyndt time, og en gang om måneden, vil du modtage en samlet faktura for alle transaktioner. Priserne på
parkering kan du se på Q-park.dk


Parkering i Nyropsgade
Det er muligt at bestille et fast abonnement til parkeringsanlægget i Nyropsgade, som hedder Q-Park Vesterport. Det ligger få minutters gang fra Industriens Hus. Pris på abonnement fås ligeledes hos Q-Park. Der er ikke mulighed for
tilsvarende abonnement i Industriens Hus.


Læs mere på Q-park.dk, hvor der også findes information om de enkelte abonnementstyper. Du kan ringe til Q-park, Salg & Service Support på telefon 7025 7212.

Mulighed for at betale for dine gæsters parkering
Som lejer har du mulighed for en særordning, hvor du betaler for dine gæsters parkering – det kræver dog, at du har et ofte forbrug af hensyn til administrationen hos Q-Park.

Særordningen betyder, at Q-Park udfører en valideringsbillet, som validerer dine gæsters besøg. Det vil sige, at dine gæster trækker en billet ved indkøselsbommen til p-kælderen. Der udleveres en valideringsbillet til gæsten. Denne valideringsbillet
benyttes ved udkørsel sammen med indkørselsbilletten og udkørsel kan ske uden bergning. Hvis gæsten mod forventning holder i mere end 24 timer, vil vedkommende efterfølgende blive opkrævet for
timeparkering.

En gang hvert kvartal vil du modtage en faktura fra Q-Park for det forbrug,
der har været. Hvis det samlede beløb er under 500 kr., vil der blive pålagt et administrationsgebyr på 50 kr. Prisen er baseret på timeprisen, som fremgår af Q-parks hjemmeside,
Q-park.dk

Tilmelding sker ved at sende en mail til salg@q-park.dk, da du først skal
oprettes i system af og derefter får du tilsendt valideringsbilletter.

Affald og ekspedition

Affaldshåndtering generelt
I kælderen er der affaldshåndtering, hvor affald skal sorteres efter følgende:

• Almindelig dagrenovation/restaffald
• Organisk affald
• Pap (pappresser er til rådighed)
• Papircontainere
• Glas/flasker
• Elektronik
• Hårdt og blødt plastik
• Batterier
• Lyskilder
• Tonere for printere/kopimaskiner
• Jern/metal

Dagrenovation
I lejemålets tekøkken er der en skraldespand, som anvendes til dagrenovation.

Papircontainere
I lejemålet er opstillet en 240 l papircontainer. Du giver besked til Facility Management, når containeren er fyldt, og den vil blive udskiftet til en tom. Send en mail til facilitymanagement@di.dk

Fortroligt affald
Ønsker du, at dit papiraffald skal håndteres fortroligt, kan der opstilles en aflåst 240 l papircontainer i dit lejemål. Du giver besked til Facility Management, når containeren ønskes tømt. Betaling sker pr. tømning.

Send en mail til facilitymanagement@di.dk


Kontorartikler og kopipapir m.m.
Der kan købes kontorartikler/kopipapir m.m., via DI’s leverandør LYRECO.
Der oprettes en særskilt konto hos LYRECO, og der handles til DI’s priser.

Afregning sker direkte mellem dig og LYRECO.

Send en mail til facilitymanagement@di.dk, hvis du ønsker en konto hos LYRECO.

DI’s ekspedition
Ekspeditionen har åbent mandag til fredag mellem kl. 8–16. Telefon til Facility Management er 3377 3878 eller mail facilitymanagement@di.dk

Post
Du får leveret din post i din postkasse ved indgangspartiet, Vesterbrogade.

Frankerede breve til afsendelse kan afleveres dagligt senest kl. 15.45 i Facility Management.

Brevene afhentes af PostNord samme dag.

Facility Management kan mod et tillæg sørge for afhentning af dine breve i dit lejemål samt frankering af dine breve. Afhentning vil ske dagligt omkring kl. 15.00.

Du betaler en månedlig afgift for dette, samt frankering efter forbrug.

Pakker
Facility Management tager imod dine pakker og mailer/ringer til dig, når der er pakker til dig. Du afhenter pakkerne i Vareindleveringen.

Når du skal have pakker afsendt kan du via nettet købe pakkeforsendelse hos Postnord og derefter aflevere pakken i DI’s vareindlevering. Pakker der indleveres inden kl. 15:45 kommer med posten samme dag. 

GLS pakker skal indleveres i GLS pakkeshop.

Pakker der skal sendes med UPS og DHL skal du selv bestille afhentning af, samtidig med du opretter forsendelsen. 

Det er vigtigt, at der er tydelig modtager og attention-person på pakkerne.

Rengøring og vedligehold

Rengøring
Rengøring i dit lejemål kan udføres af samme firma, som DI anvender.

Vi giver dig et tilbud ud fra hvor ofte du vil have rengøring udført.

Skriv til facilitymanagement@di.dk, hvis du ønsker denne service.

Vinduespolering
Dobbeltfacaden pudses to gange om året, oftest i foråret og efteråret.

Al indvendig vinduespolering påhviler lejerne.

Polering af indvendigt glas i dit lejemål kan tilbydes udført to gange om året.

Skriv til facilitymanagement@di.dk for at tilkøbe denne service.

 

 


Oliering af trægulve
Som lejer er du forpligtiget til at vedligeholde gulvene. Trægulvene kræver olie én til to gange over året, afhængig af hvor meget gulvet slides.

DI tilbyder at udføre oliering af gulvene. Dette vil foregå efter aftale og udenfor den normale arbejdstid.

Skriv til facilitymanagement@di.dk, hvis du ønsker denne service.

CO2 flaske
Det er muligt at købe CO2 flasker til din vandcooler. Kontakt Facility Management, når flasken skal ombyttes. Betaling sker pr. ombytning.

Skriv til facilitymanagement@di.dk, hvis du ønsker denne service.

Generelt om tillægsydelser
Der er tre måneders opsigelsesvarsel på rengøring, oliering og vinduespolering.

Dette gælder også, hvis DI skifter leverandør.

Mødecenter

Mødecenter
Du kan anvende DI’s mødecenter til attraktive priser. I mødecenteret får du de perfekte rammer til møder med dine kunder, samarbejdspartnere og andre gæster.

Dine gæster modtages i receptionen. Kaffe, te og anden forplejning forefindes i atriet. Ønsker du frokost, kan den bestilles, når du reserverer mødelokalet.

Alle mødelokaler og konferencesal er udstyret med wi-fi og moderne
AV-faciliteter.

I konferencesalen er der også muligheder for videokonferencer,
streaming mv.

Der er også mulighed for at anvende DI’s konferencecenter, Gl. Vindinge, i
Nyborg.

Se mere om priser og muligheder på di.dk/konferencecentre og få mere  information ved at besøge di.dk

Telefon til mødecenteret er 3377 3500 eller på industrienshus@di.dk

Restaurantservice

Kantine
Kantinen findes på 7. sal med udsigt ud over København.

Her kan du medbringe din egen mad eller være med i frokostordningen.
Kantinen er åben alle hverdage fra kl. 8.00 – 20.00.

I kantinen er der mulighed for at tage vand/vand m. brus, kaffe og te.

Medbringer du egen mad, skal du være velkommen til at benytte mikroovnen.

Som lejer betaler du et månedligt vederlag for at benytte kantinen, da området ikke er udlagt som et fælles areal. Dette beløb dækker leje af arealet, rengøring og vedligeholdelse, mulighed for at tage vand, kaffe og te samt brug af service.


Frokostordning
Ønsker du at tilbyde en sund frokostordning til dine medarbejdere, så har vi en attraktiv ordning. Du betaler pr. medarbejder pr. frokost.

Frokosten fremstilles i DI’s køkken af sunde råvarer og anrettes med afvekslende menuer afhængig af årstiden.

Frokosten består af et varieret udbud af kolde og varme retter. 

Frokosten serveres på hverdage mellem kl. 11.30 – 14.00.

Som lejer i Industriens hus benytter du lejerkantinen, og her scanner du dit medarbejderkort hver gang du går til frokost. Har du en gæst med i kantinen, skal gæsten scanne gæstekortet.

Du faktureres på kvartalsbasis, men modtager hver måned en oversigt over forbruget af frokoster i indeværende måned.

Har du spørgsmål til frokostordningen, skriv en mail til
restaurantservice@di.dk eller ring på 3377 3874.

Forplejning i eget lejemål
Ønskes forplejning i eget lejemål, kan vi være behjælpelig med dette mod betaling.

Dette kan bestilles via mail og afhentes/ afleveres på vogn i lejekantinen for de lejere, som spiser i lejekantinen og for lejere, som spiser i DI´s kantine afhentes/ afleveres det på en vogn ved tjenerrummet overfor køkkenet.

Formiddagsservering
Fra kl. 08:00 - 12:30 

Består af: Kaffe/te, juice, friskbagt brød, hjemmebagt sødt element, smør, marmelade, ost og frugt

Eftermiddagsservering
Fra kl. 12:30 – 17:00

Består af: Kaffe/te, hjemmebagt kage, slik og frugt.

Frokost

Vælg mellem:
- Business Lunch 
- Wraps in a box
- Nordisk smørrebrød

Inkl. en vand pr. person.

Bestillingen skal være afgivet senest dagen før kl. 10.00 på mail til industrienshus@di.dk eller telefon 3377 3500.

Medarbejderservices

Rabatordning
Som lejer i Industriens Hus får du rabat i en række butikker i nabolaget.
Vis bagsiden af dit adgangskort med påskriften ”Lejer Industriens Hus”.


Følgende butikker i Industriens Hus tilbyder pt. rabat:

McDonald’s i Industriens Hus
15% rabat ved fremvisning af adgangskort

Peter Beier Chokolade i Axel Towers
10% rabat i butik og 20% i café ved fremvisning af adgangskort

Joe & the Juice i Axel Towers
Vis dit adgangskort og du kan få rabat på udvalgte produkter.
Udvalget udskiftes løbene. Det er kun hos Joe & the Juice i Axel Towers rabatten gælder

Souvenirs i Industriens Hus
20% ved fremvisning af adgangskort

Rense- og vasketøj
Du har mulighed for at aflevere dit rense- og vasketøj i Ejendomsservice
mellem kl. 8.00–16.00.
Tøjet bliver afhentet og returneret tirsdag og torsdag i hver uge.
Din vaskeaftale sker direkte mellem dig og vores leverandør (Elis) via
leverandørens App, hvor du benytter kode WBB8aoZWDo.

Her findes også priser.

Sådan hjælper vi dig bedst

Kontaktliste
Her ser du hvem du kan kontakte i DI, hvis du har spørgsmål eller skal bruge hjælp.

Vagt
Telefon: 3016 6530
Mail: vagt@di.dk

Facility Management
Telefon: 3377 3878
Mail: facilitymanagement@di.dk

Mødecenter
Telefon: 3377 3500
Mail: industrienshus@di.dk

Reception
Telefon: 3377 3704
Mail: reception@di.dk

Restaurantservice/Køkken
Telefon: 5123 4672 eller 3377 3874
Mail: restaurantservice@di.dk