Sonnesgade 11

I Aarhus’ gamle industrikvarter har SLETH A/S opført et skulpturelt monument, som er et godt eksempel på betonens mange egenskaber og muligheder.

Kort om projektet

Med sit marmorinspirerede revnemønster er beton en del af bygningens æstetiske hovedelement. Den spektakulære facade er blevet bygningens kendetegn, og om aftenen, når mørket falder på, stråler lyset ud gennem revnerne, hvilket skaber et smukt lysspil til glæde for de forbipasserende.

Betonkonstruktionen er bygget ovenpå en stor kælder fra grundens tidligere restaurant, og udgør nu bygningens fundament. Bygningen er båret af en in-situ støbt betonkerne, som samtidig fungerer som et termisk anlæg, der sørger for en stabil temperatur.

Bygningen består af kontorer i tre etager, hvor blandt andre SLETH A/S har adresse. Derudover er der en restaurant i stueetagen. Ambitionen med byggeriet var at genbruge og nytænke rummelighed og materialekvalitet fra det tidligere industriområde omkring Sonnesgade.

Sonnesgade 11 var nomineret til Bæredygtig Beton Prisen i 2019.

Fakta

Bygherre: Sonnesgade 11 Aps

Arkitekt: SLETH

Rådgivende ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Entreprenør: Poul Pedersen

Areal: 2500 kvadratmeter

Anlægssum: 57 mio. kr.

Udført: 2016

Lokation: Sonnesgade 11, 8000 Aarhus

Foto: Rasmus Hjortshøj
Foto: Rasmus Hjortshøj
Foto: Rasmus Hjortshøj
Foto: Rasmus Hjortshøj
Foto: Rasmus Hjortshøj
Foto: Rasmus Hjortshøj
Foto: Rasmus Hjortshøj
Foto: Rasmus Hjortshøj
Foto: Rasmus Hjortshøj

Uddybende beskrivelse

Fra Dansk Beton – Bæredygtig Beton Prisen 2019

Bæredygtighed er i høj grad tænkt ind både i opførelsen og i driften af Sonnesgade 11, der fremstår som et skulpturel monoment med beton som æstetisk hovedtræk i Aarhus. I mørket lyser bygningen op med i det marmorlignende revnemønster i facaden, som århusianerne er kommet til at kende.

Et af de bæredygtige elementer er den in situ-støbte betonkerne, som bærer hele bygningen, og som fungerer som et termisk klimaanlæg. Betonkernen sikrer et lavt energiforbrug og holder en stabil indendørstemperatur på 21 grader og en stabil luftfugtighed. Betonkernen rummer alle husets servicefunktioner som depoter, printerrum, køkkener, toilettet og teknik.

En anden energibesparende funktion er opnået ved at bygge mange riste til indblæsning af frisk luft ind i tværgående stålbjælker i betondækket, der udgør etageadskillelserne. Den konstruktion har gjort det muligt at optimere brugen af beton, da betondækket kun er 15 cm tyk. Var etageadskillelsen opført på konventionel vis, ville bygningen have været to meter højere, og der ville have været brugt væsentligt mere beton og glas.

Genbrug og robotteknologi

Et tredje energibesparende element er placeringen af huset på grunden. Her er den optimale udnyttelse af dagslyset udnyttet fuldt ud, så lyset i bygningen sjældent er tændt. Mod nordvest er der en stor åben glasfacade, hvor dagslyset strømmer ind igennem det karakteristiske marmorlignende revnemønster i den ellers lukkede facade mod sydøst. Revnemønsteret er udført i samarbejde med firmaet Odico, som har specialiseret sig i at producere avancerede støbeforme ved hjælp af robotteknologi.

Hovedtrappen er ligeledes et eksempel på bæredygtighed, da den er placeret, så det er naturligt, at alle vælger den frem for at bruge elevatoren, der sjældent kører og kun bruges til varelevering og af gangbesværede.

Erhvervshuset er også bæredygtigt, fordi den store kælder i det tidligere ostelager, som lå på grunden, er blevet genanvendt og udgør erhvervshusets fundament. Det er en kæmpe miljømæssig gevinst, både fordi alternativet ville være, at kælderen skulle bortskaffes, og der er sparet en masse beton på ikke at skulle lave et nyt fundament.

Relateret indhold