Byggeri

Projekterne herunder er centreret om en unik arkitektur, hvor beton er det primære og synlige materiale.

Thy Nationalparkcenter

Danmarks første nationalparkcenter kiler sig nænsomt, men synligt ind i Vesterhavets vindblæste klitlandskab.

Danfoss House

Danfoss House i Sønderborg demonstrerer sammentænkning af bæredygtighed og arkitektonisk integritet gennem brug af kendte byggeteknikker.

HavneBryggen Sirius

På HavneBryggen Sirius skaber en ensartet facade af hvide betonelementer og grønne, beplantede altaner sammenhæng mellem havn og fælled.

SIMAC

SIMAC, Svendborgs nye maritime uddannelsescenter, er opbygget med et klart og synligt betongrid, der både etablerer den bærende konstruktion og den rumlige struktur i en åben og transparent bygning.

H.C. Andersens Hus

Det ny H.C. Andersens Hus i Odense tager sit afsæt fra de eksisterende bygninger omkring forfatterens fødehjem i et cirkulært formløb i beton, der flyder over og under jorden og interagerer med den tilhørende magiske have.

Lisbjerg Genbrugsstation

På Lisbjerg Genbrugsstation har man overalt, hvor det har været muligt, anvendt genbrugte eller genanvendte byggematerialer. Alle materialer udnyttes fuldt og inspirerer brugerne af genbrugsstationen til at genbruge mere i hverdagen.

Børnehuset Svanen

Med Børnehuset Svanen i Gladsaxe har man skabt et cirkulært hus opført af materialer fra en nænsom nedrivning af den gamle Gladsaxe Skole på samme grund.

Åstrup Have

Historisk bygningskultur med svulmende udsmykninger får et gevaldigt, men respektfuldt tvist på Åstrup Have, der er en privat landejendom.

Fællesmagasinet i Vinge

Det nye magasin i Frederikssund, der rummer kulturarvsgenstande fra Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet, kræver stor klimastabilitet og robuste byggetekniske løsninger.

Codan i Køge

CODAN Medicals nye afdeling rummer lager og kontorer i ét kompleks. For at skabe sammenhæng er det hele bygget i ét plan og i samme reliefmønster udvendigt.

Bagger-Sørensen Domicil

Bagger-Sørensens nye domicil ligger i et skovbryn, og det smitter af på bygningen, hvor kolumbateglene signalerer bark, og betonen har bræddeforskalling.

Ørstedhus

Ørstedhus på Vesterbro er et godt eksempel på Kaj Gottlobs forening af nyklassicismen og funktionalismen – og her spiller beton en vigtig rolle.

Osramhuset

Søren Madsen var en virkelysten forretningsmand, og da et af hans firmaer, Dansk Osram A/S, skulle udvides med en administrationsbygning og et lager, blev den nyeste betonteknik bragt i spil, da Karl Weidemann Petersen tegnede bygningerne.

Overformynderiet

Det er et kryds med imponerende bygninger fra forskellige tidsaldre: Holmens Kirke, Overformynderiet fra 1937 og Nationalbanken, tegnet af Arne Jacobsen. Overformynderiet blev som institution grundlagt af Christian 4., der også stod bag byggeriet af kirken. Beton er et gennemgående element i bygningen - både i skelettet og på facaden.

Folkets hus

Huset på Enghavevej var bestilt af arbejderbevægelsen og blev, da det stod færdigt i 1956, et samlingspunkt på Vesterbro i København. Huset kan betragtes som en maskine af effektivt udnyttede kubikmeter og praktiske indretninger med stor fleksibilitet.

Frits Schegels Villa i Hellerup

Passerer man villaen på Bernstorffsvej 17 i bil, fremstår den som et modernistisk maleri. Facaden er i tidens ånd enkelt komponeret, asymmetrisk og malet i flere farver. Huset er tegnet af Frits Schlegel og opført som forsøgsbygning for Dansk Cement Central i 1931, og ejendommen er det første danske enfamilieshus i in situ-støbt jernbeton.

TELEFONfabrikken i Gladsaxe

Fabrikken blev opført i 1963, og er en fin betonkonstruktion med shedtag. Den fungerede som produktionshal for Telefonfabrikanten Automatic frem til 1990. Dele af fabrikken blev for en del år siden omdannet til kulturhuset TELEFONfabrikken.

Den Hvide Kødby

Den Hvide Kødby er en konkret manifestation af den internationale funktionalisme i København. Samtlige dogmer er opfyldt: rationel planløsning, praktisk formgivning og ingen unødvendig dekoration. Ja, selv navnet er afledt af stedets funktion og vidner om en ny tid.

Mariebjerg Kapel og Krematorium

Få arkitekter overgik Frits Schlegel i brugen af beton i byggeriet. Som pioner var han inspireret af blandt andre den franske arkitekt Auguste Perret og rummede i sit formsprog både klassisk skoling og viljen til at udforske nye materialer og konstruktionsmetoder.

Rudolph Tegners Museum

Stædigt og monumentalt ligger Rudolph Tegners Museum solitært i det barske landskab i Dronningmølle. Billedhuggeren Rudolph Tegner blev i sin levetid ikke anerkendt i Danmark.

Den Polytekniske Læreanstalt

Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole på Østervold, blev bygget over mere end 25 år. Arkitekten C.O. Gjerløv-Knudsen formåede igennem perioden at binde teknologi, kultur og historie sammen, blandt andet ved at fastholde en kontinuitet i forhold til geometri, formsprog og materialer.

Terminalbygningen i Kastrup Lufthavn

Jernbetonsøjler i et modulnet på fem gange seks meter og støbte betondæk gav Vilhelm Lauritzen den frihed, der skulle til for at skabe lufthavnsterminalen i Københavns Lufthavn i Kastrup.

Trekroner Kirke

Trekroner Kirkes svungne ydermur er udført i ni in-situ støbninger, som danner rammen om en moderne kirke. Den er opført i hvid beton, der indvendigt giver en silkeblød overflade, som de besøgende får lyst til at røre ved.

Hammershus Besøgscenter

Besøgscenter Hammershus er et stykke moderne arkitektur, som formår at indpasse sig i det dramatiske nordbornholmske landskab. Det prisbelønnede center er perfekt placeret med en panoramaudsigt til fortidens middelalderborg, Hammershus.

Sonnesgade 11

I Aarhus’ gamle industrikvarter har SLETH A/S opført et skulpturelt monument, som er et godt eksempel på betonens mange egenskaber og muligheder.

M/S Museet for Søfart i Helsingør

Underjordisk betonarkitektur i verdensklasse

Isbjerget i Aarhus

På kajkanten i Aarhus Havn står 11 hvide betonspidser med blå altaner. Det er et spektakulært syn at se en række af hvide krystalformer, der ligger på deres egen ø..

Grundfos Kollegiet

Grundfos Kollegiet er bygget op om betonelementer med vertikale striber i forskellige farver, der dels er ornamenteret med ”elefanthud” og dels udsmykket med graphic concrete. I en samlet helhed skaber farvespillet og overfaldevalget paralleller til studiebøger.

Musikkens Hus

Musikkens Hus viser, hvordan unikke konstruktioner med særlig geometri kan skabes ved hjælp af betons formbarhed og stabiliserende egenskaber.

Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Rådhus, der er opført i in situ-støbt beton, er en rektangulær bygning i tre etager. Byrådssalen ligger i en selvstændig bygning ved siden af. Rådhusets farvesætning og den kunstnerisk udsmykning er designet af Arne L. Hansen.

Frihavnstårnet

Siden 1960’erne har Københavns Nordhavn været domineret af DLG’s to betonkornsiloer, og placeringen i Århusgadeaksen gjorde dem til et pejlemærke, som mange mennesker var fortrolige med. Det var derfor nærliggende at bevare dem til boligformål ved havnens trans¬formation til boligområde.

Gammel Hellerup Gymnasium

Da Gammel Hellerup Gymnasium skulle udvide lokalerne med en multihal, gravede man hallen ned i jorden for at udnytte den trange plads.

Moesgaard Museum

Moesgaard Museum er med sine 16.000 kvadratmeter - udformet som én stor retvinklet terrænløftning i en eksisterende bakke - et markant ikon i det historiske landskab. Betonteknologisk er bygningen en bedrift.

Nordkraft Kultur- og Fritidshus

Transformationen af Nordkraftkomplekset i Aalborg er fortællingen om, hvordan et udslidt, nedrivningstruet kraftværk er genopstået som et kraftcenter for byens kultur­ og fritidsliv.

Emaljehaven

Inspireret af 1930’ernes har entasis skabt et facadesystem af betonsandwichelementer i blanksleben terrazzo, der flettes sammen til et ornamenteret tæppe. Sjældent er betonelementer brugt med så stor fantasi som her.

Hovedindgang til Zoo København

Hovedindgang til Zoo Københavner sammensat af en let bygning i filigranstruktur, der rummer foyer og information, et portrum med et cirkulært ovenlys og et lukket, sort volumen med butikken, der åbner sig mod haven. Vinkelret herpå ligger den in situ-støbte auditoriebygning, hvis overflade danner raffinerede grafiske mønstre i forskellige rytmer.

Helsingør Renseanlæg

Selv om anlægget er en om- og udbygning af et bestående, er der opnået et sammenhængende og fast resultat, der udadtil domineres af en bastionsmur, sammensat af betonelementer, og en indgangsside med 16 betonsøjler med mosaikbeklædning. Indadtil dominerer administrationens in situ-støbte rotunde og værkstedsbygningens flisebeklædning.

Herlev Hospital

Med sine 120 meter er Herlev Hospital Danmarks højeste bygning. Hospitalet er opdelt i tre hovedelementer: sengetårnet, behandlingsbygningen og auditorierne, som består af både in situ-støbt- og elementbeton.

Bagsværd Kirke

Bagsværd Kirke er Jørn Utzons første og eneste kirke. Inspirationen kom til ham fra en en naturoplevelse på Hawaii: På en strand så han en række skyformationer, hvorigennem solens lys faldt ned på sandet på en helt speciel måde. De første skitser genkalder denne oplevelse: Man ser menigheden forsamlet under skyerne, hvorigennem det himmelske lys bryder frem. En anden skitse viser menigheden i et rum foran et kors under et bølget loft, spændt ud mellem sidemurene.

Roskilde Rådhus

Roskilde Rådhus er sammensat af to kontrasterende afsnit: en kubistisk skulptur bestående af syv in situ-støbte betonlegemer med få gennembrydninger, indeholdende rådssal og møderum med mere, og en bagvedliggende kontorfløj af betonelementer med kraftig fremhævelse af det bærende og det bårne.

Entreprenørskolen – nu Ebeltoft Vandrerhjem

I løbet af 1960’erne kulminerede begejstringen for beton som bygningsmateriale på flere danske tegnestuer. Det gjorde den blandt andet hos Friis & Moltke, der med Entreprenørskolen – nu Ebeltoft Vandrehjem – leverede et brutalistisk hovedværk med vertikale led i ru forskalling og horisontale led i glat forskalling, opdelt af markante fuger.

Vikingeskibshallen i Roskilde

Ved opførelsen af Vikingeskibshallen blev træ erstattet af en kraftfuld og dynamisk brug af beton. Dette er blevet betegnet som konstruktiv ekspressionisme, da selve konstruktionen udnyttes som et virkningsfuldt æstetisk element. Tektonikken, udformningen og sammenføjningen af formelementerne til en helhed er perfekt.

Høje Gladsaxe

Boligbebyggeriet, Høje Gladsaxe, vakte berettiget opsigt på grund af sine dimensioner, avancerede byggeteknik og arkitektur, der adskilte den markant fra samtidens boligbebyggelser.

Bellahøj

Højhusene på Bellahøj i København er Danmarks første højhusbebyggelse. Bellahøj består af 28 enheder fra otte til 13 etager, hvoraf den øverste etage er let tilbagetrukket.

Hotel Astoria

Hotel Astoria, der er bygget op om kubiske volumener, bærer facader af pladsstøbt og sprøjtepudset grå beton.

Holbæk seminarium

På Holbæk Seminarium er der tale om en helt unik arkitektur. Seminariet er opført i en nærmest idealistisk tilgang til beton, som er anvendt og gennemtænkt ned til mindste detaljer.

Gug Kirke

Med sine rå betonfacader er Gug Kirke en arkitektonisk nyskabelse inden for kirker. Den pladsstøbte beton virker nærmest uovervindelig.

Minnaert Building

Sprøjtestøbt og rødpigmenteret beton med en grov struktur gør Minnaert Building til et helt unik og særpræget byggeri. Derudover danner indstøbt plastrør bølgelignende relieffer i facaderne.

Villa VPRO

Kendetegnet for Villa VPRO er den spektakulære facade, der tegnes af de horisontale udkragede betondæk, der danner gulv, væg og loft i én og samme bevægelse.

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet er et højteknologisk og internationalt anerkendt forskningscenter, der er bygget op i grå, pladsstøbt beton med store glasfacader, som tillader et stort lysindfald.

Roskilde Universitetsbibliotek

Roskilde Universitetsbibliotek er en lang treetagers bygning. Bygningen viser et sublimt samspil mellem tunge, pladsstøbte betonkonstruktioner og lette glasfacader.

Tenerife Opera House

Operahuset er blandt de mest særprægede og berømte bygningsværker i Tenerife og udgør et markant skulpturelt element, som primært er opført i beton.

Universitetsbibliotek i Utrecht

Med plads til mere end 2.000 studerende og gæster er Universitetsbiblioteket nok større end de fleste andre biblioteker. Facaderne på universitetsbiblioteket består af sortmalede betonelementer og glas, som går igen i interiøret.

MagMa Arte & Congresos conference centre

Omgivelserne og det stenede bjerglandskab er inspirationskilden til konferencecenterets form og betonens varierende overflade. Derudover er inspirationen til taget fundet fra havet.

Forskerparken Scion DTU / Søhuset

Søhusets er opført i hvid, pladsstøbt beton med et velfungerende stiforløb, som skaber en naturlig sammenhæng mellem de forskelligt placerede bygninger.

Galgebakken

Galgebakken er et boligområde, der består af knap 600 boliger i forskellige størrelser. Bygningerne opført i 1970'erne med betonelementer i en rødbrun nuance.

Casa de musica

Det portugisiske musikhus er et helt særligt byggeri. Huset er opført i hvid beton med en massiv og kantet geometri.

Aller Tryk

Aller Tryk fylder ikke kun ugeblade, magasiner og kataloger med bogstaver. Facaden på trykkeriet er opført som små betonelementer med bogstaver fra A til Å, som et relief i overfladen.

Edifici Fòrum

Edifici Fòrums facade er udført med blå, sprøjtestøbt betonoverfalder afbrudt af vertikale, bølgede glasbånd, som giver den spanske bygning et helt unikt udtryk.

Rytmisk musikkonservatorium

For at opnå den ønskede, rillede tekstur i betonfacaden på tilbygningen til Rytmisk Musikkonservatorium er det støbt mod tekstur af bølgepap.

Kattegatcentret

Kattegatcentret er opdelt i to områder, hvoraf det ene er et lukket område opbygget i gul beton med runde vinduer i facaden.

Kildeskovshallen

Kildeskovshallen fra 1972 står som er en let og varm bygning med åbne facader i glas og stål. I 2002 fik hallen en tilbygning med et 50-meter svømmebassin til konkurrencesvømning, som er udført i pladsstøbt beton.

Danmarks Radio i Aarhus

Danmarks Radio i Aarhus er opført i rå, ubehandlet beton, og typisk for byggeperioden er der anvendt robust jernbeton.

Spæncom kundecenter i Aalborg

Kundecenteret i Aalborg er opført af Spæncoms egne produkter. Det består af enkle, foldede betonskiver med glatstøbte betonoverflader, der strækker sig i volumenets længderetning.

Nærum Gymnasium

Sandfarvede betonelemente er dominerende for den store treetages bygning, der dagligt huser cirka 1.100 studerende og 110 ansatte.

Administrationsbygning i Aarhus

Administrationsbygning for Paschal-Danmark er bygget op af hvid beton med en næsten silkeglat overflade. Bygningens runde hjørne illustrerer in situ-støbt betons potentiale for bløde linjer og krumme konstruktioner.

Herning Kunstmuseum (HEART)

Kunstmuseet, der er opført i hvid in situ-støbt beton med krøllede overfalder, henter inspiration fra Hernings historie som tekstil-by.

Geocenter Møns Klint

Geocenteret er udført som en organisk betonkonstruktion med en rå og naturlig facade i hvid beton, der refererer til stedets markante kalkklint. Husets nederste del er gravet ind i en eksisterende bakke.

Nibsbjerg Vandcenter

En rå og naturlig anvendelse af in situ-beton giver Nibsbjerg Vandcenter et rent udtryk, som passer godt med vandværkets opgave med at levere rent vand.

Retsbygningen i Holstebro

Retsbygningen er opført i en kombination af betonelementer og in situ-støbt beton. Den bærende konstruktion i delbygningerne består af præfabrikerede, grå betonelementer, mens der udenpå er støbt en facade af hvid in situ-beton, der er med til at formgive bygningerne.

Scandinavian Congress Center

Facadebeklædningen på Scandinavian Congress Center udgøres af mindre rektangulære elementer i tre grundlægende farvenuancer. De mange farvenuancer er en styrke for bygningsen arkitektoniske udtryk.

3F Aarhus

3F’s domicil i Aarhus er opført som en stor rektangulær kasse fremstillet af præfabrikerede sorte, afsyrede betonelementer.

Dokumentationscenter i Hanstholm

Dokumentationscenteret fremstår i rektangulære former med rene linjer og plane flader uden tekstureringer. Betonen er synlig næsten hele vejen igennem og fremtræder nogle steder rå uden drypnæser eller andet til at aflede vandet.

Ordrupgaard

Den in situ-støbte tilbygningen fremstår som en sammenhængende organisk form udført i mørk beton. Der er anvendt to forskellige støtteteknikker i byggeriet for at opnå det ønskede udtryk.

Danmarks Radio (DR-Byen)

Betonen til de bærende dele i koncertsalen er primært udført i pladsstøbt beton, men enkelte steder er der også anvendt betonelementer. Mange af bygnings synlig betonoverflade findes indenfor, mens overfladen er ornamenteret med ”elefanthud”.

Flodhestehuset i Zoologisk Have København

Midt i en grøn bakke i Zoologisk Have ligger Flodhestehuset, som er opført i in situ-støbt beton bestående af en af hvid cement med ikast-sand.

Spejderhytten Hindemosehus

Spejderhytten Hindemosehus er opført med facader i pladsstøbt beton i op til fire meters højde. De rå betonvægge, der både er grove og fine på samme tid, danner robuste rammer om spejdernes friluftsaktiviteter.

Børglum Kollegiet

Ved første øjekast synes Børglum Kollegiets syv ens værelsesbygninger i fire etager at være placeret frit på grunden. Bygningerne rejser sig fra terræn som riflede monolitiske skulpturer. De enkelte bygninger er orienteret med respekt for det enkelte værelses udsigt, hvor vinduerne vender mod syd og vest.

Scanticon

Scanticon er i dag Handelsfagskolen Skåde, og er er tegnet af Friis & Moltke i samarbejde med landskabsarkitekten Sven Hansen og opført som kursuscenteret Scanticon i 1969.

Mediatek - Arkitektskolen Aarhus

1965 indledtes en ny epoke i dansk arkitekturhistorie med etableringen af Arkitektskolen Aarhus. Skolens første rektor var C.F. Møller, der udover at være gennemgående arkitekt på den fortsatte udbygning af Aarhus Universitet også var en vigtig figur for hele arkitekturens udvikling i Aarhus.

Skanderborg Amtsgymnasium

Skanderborg Amtsgymnasium er i dag Skanderborg Gymnasium. Skanderborg Gymnasium står på ankomstsiden i mørkerøde mursten, hvor bygningen tilpasser sig det omkringliggende bymiljø.

HYDRA parkeringshus

I den nye bydel Kanalbyen i Fredericia har kunstneren Roepstorff skabt et parkeringshus.