Dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner

Dansk Beton tog i midten af 2022 initiativ til en række workshops med fem store rådgivere i Danmark og egne medlemmer samt til sparring og dialog med bygherrer, entreprenører, leverandører og organisationer med henblik på at skabe et grundlag for designoptimering af betonkonstruktioner. Resultatet af det intensive arbejde blev et dialoggrundlag til byggeriets aktører, som nu er lanceret.

Foto: Dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner, Dansk Beton

Dialoggrundlaget er blevet til gennem en række workshops med projektgruppen bestående af de fem største rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark (Rambøll, MOE, SWECO, COWI og NIRAS) samt gennem sparring og dialog med bygherrer, entreprenører, leverandører og relevante organisationer (AP Pension, ATP Ejendomme, Pension Danmark, NREP, Byggeri København, Sønderborg Kommune, Bygningsstyrelsen, Domea, NCC, CG Jensen, MT Højgaard, Aarsleff, LM Byg/Pihl, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører).

En offentlig høring af dokumentet i november og december 2022 modtog høringssvar fra 20 virksomheder/organisationer, som er indarbejdet til den færdige udgave.

Download "Dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner" her.

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen