Jeg bidrager med stor ledelsesmæssig erfaring (såvel teoretisk som praktisk) og på alle niveauer i en koncern. Jeg fokuser på bundlinjen og har erfaring med at arbejde i en (matrix)koncern, hvor processer er en del af hverdagen. Jeg har erfaring fra tidligere bestyrelsesarbejde og med at arbejde med et Repræsentantskab. Endelig ser jeg mig i stand til i en bestyrelse at spille en CEO god ved også at fokusere på implementeringen af den strategiske retning.