Mød virksomhederne i projektet

Her på siden kan du løbende læse om projektets fem ankervirksomheder.

Ankervirksomhed 1

Om virksomheden

Mekroprint A/S er en dansk familieejet produktionsvirksomhed specialiseret inden for produktion og fremstilling af avancerede elektroniske komponenter. Med en dedikation til innovation, kvalitet og tætte partnerskaber, har virksomheden etableret sig som en pålidelig partner inden for en bred vifte af industrielle brancher  inden for blandt andet elektronik, medico, renewable og automotive, hvor de leverer skræddersyede løsninger til en lang række af industrielle applikationer til kunder over hele verden. Virksomheden har hovedsæde i Støvring og beskæftiger ca. 750 medarbejdere på 40.000 m2 produktionsarealer i Europa.

Grøn profil

Virksomhedens engagement i bæredygtighed afspejler sig i deres tilgang til forretningsudvikling og produktionsprocesser. Mekroprint integrerer innovative miljøvenlige metoder og materialer i deres produktion, hvilket gør det muligt for kunderne at opnå bæredygtige løsninger uden at gå på kompromis med ydeevne og kvalitet. Hos Mekoprint glæder man sig til at komme i gang med projektet og blive endnu klogere på hvordan de kan styrke samarbejdet om bæredygtighed med deres kunder og leverandører i værdikæden.
CEO Anders Kold, Mekoprint A/S
Vi har en ambition om at blive en førende bæredygtig udviklingspartner for vores kunder, hvilket forudsætter, at vi kan omsætte bæredygtighedsbegrebet til konkrete metoder og processer ud fra hvad der er væsentligt at arbejde med igennem hele værdikæden. CEO Anders Kold, Mekoprint A/S

Ankervirksomhed 2

Om virksomheden

CG Jensen A/S er en landsdækkende bygge- og anlægsentreprenør, der råder over en af landets største egenproduktioner. CG Jensen består af en række fag- og byggeridivisioner og dækker følgende forretningsområder; Beton, Elementmontage, Stål, CLT/Træ, Jord/Kloak/Forsyning, Gartner, Byggeri, Parkeringshuse, Betonrenovering, Ramning/Vandbygning, Efterfundering, Havneaptering, Kystsikring, Spuns, Bore/Skære samt Special Projects. CG Jensen beskæftiger cirka 640 medarbejdere.

Grøn profil

CG Jensen har en målsætning om at være klimaneutral senest i 2029 for scope 1 og 2, og en reduktion på 50% for scope 3. Sammen med medarbejdere har man besluttet en række tiltag, der skal hjælpe virksomheden igennem en grøn omstilling – og som foreløbig har bidraget til, at man i 2022 har reduceret sin interne udledning; scope 1 med 23 procent og scope 2 med 13 procent. CG Jensens initiativ "Den Grønne Top 2.0" bidrager til målsætningen ved at øge produktionen af grøn strøm på byggepladserne. Herudover arbejder man for at fremme cirkulære løsninger, genanvende byggematerialer og reducere affaldsmængden på byggepladserne.
Bæredygtighedschef Poul-Erik Olsen, CG Jensen
Som en konsekvens af vores ESG-strategier, handlingsplaner og CO2 reduktionsmål er det evident, at vi kender påvirkningen og aftrykket fra vores samarbejdspartnere i hele værdikæden. Vi er nødt til at have sikkerhed for, at vi får de rigtige data, så vi kan sikre, at vi er på rette spor samt at vores kunder ved, at deres byggeri eller anlæg er præcist så bæredygtigt som aftalt. Bæredygtighedschef Poul-Erik Olsen, CG Jensen

Ankervirksomhed 3

Om virksomheden

Brødrene Hartmann A/S er en førende global producent af emballage i støbepap til æg og frugt. Virksomheden specialiserer sig i at designe, fremstille og levere innovative emballageløsninger i genanvendelige materialer til producenter, pakkerier og detailkæder. Virksomheden blev grundlagt i 1917, beskæftiger cirka 2800 medarbejdere og har hovedkontor i Gentofte.

Grøn profil

I sin over 100-årige historie har fundamentet for Hartmanns forretning været genbrugspapir, en ressource, der er klimaneutral, kan genanvendes adskillige gange og er naturligt nedbrydelig. Fremstilling af emballagen er energikrævende og Hartmann har forpligtet sig at reducere sine scope 1, 2 og 3 CO2-udledninger med 50% i 2030. For at nå målet skal et nyt forretningsområde arbejde på at udvikle mere energibesparende produktionsanlæg med øget anvendelse af vedvarende energikilder. Hartmann arbejder desuden bredt med en række aspekter af ESG, herunder særligt arbejdsmiljø, som er i fokus på alle fabrikkerne.
CEO, Torben Rosenkrantz-Theil
Hartmanns værdikæde består af flere hundrede virksomheder på tværs af mange lande. Nye og effektive processer for samarbejdet med værdikæden er en afgørende forudsætning for at få et større overblik over vores samlede samfunds- og bæredygtighedsansvar inden for miljø, det sociale aspekt og governance. CEO, Torben Rosenkrantz-Theil

Ankervirksomhed 4

Om virksomheden

Kohberg er Danmarks største dansk- og familieejede bageri med knap 500 medarbejdere – heraf mere end 80 uddannede bagere - fordelt på virksomhedens bagerier i Bolderslev, Haderslev og Taastrup. Med fokus på innovation og høj kvalitet bager Kohberg brød og bagværk under eget brand og som private label til detailhandlen, til professionelle foodservicekunder samt til stadigt flere kunder på eksportmarkedet.

Grøn profil

Kohberg har gennem en kortlægning af hele virksomhedens værdikæde identificeret områder, hvor der er risiko for at påvirke omgivelserne negativt. Kortlægningen danner grundlag for et målrettet og kontinuerligt arbejde for at sikre energieffektivisering, optimering af processer og minimering af spild – fra råvarerne bliver dyrket på markerne, til de færdige produkter bliver leveret hos kunder og forbrugere.
CEO Kohberg Bakery Group, Søren Bender Egesborg
I Kohberg arbejder vi vedvarende og fokuseret på at optimere og effektivisere alle processer i vores virksomhed og produktion. Som fødevarevirksomhed har vi et ansvar for at reducere spild - og ikke kun på egen bane, men også i forhold til vores kunder. Her er det afgørende for os at sikre en tæt dialog med vores samarbejdspartnere samt en målrettet indsamling, håndtering og anvendelse af data fra hele vores værdikæde. CEO Kohberg Bakery Group, Søren Bender Egesborg

Ankervirksomhed 5

Om virksomheden

Aasted ApS er en dansk, familieejet virksomhed med mere end et århundredes erfaring og knap 400 medarbejdere. Virksomheden har specialiseret sig i udviklingen og fremstillingen af avancerede maskiner og komplette produktionsløsninger til chokolade-, bageri- og konfektureindustrien. Aasted står for innovation og kvalitet i deres leverancer og tilbyder desuden rådgivning og service, der sikrer at kunderne kan optimere deres produktion.

Grøn profil

Aasted har en dybt forankret bæredygtighedsprofil og blev i 2023 tildelt en Platinum Medal fra EcoVadis, hvilket placerer dem i top 1% inden for deres branche, når det kommer til bæredygtighedspraksis. Virksomheden er dedikeret til at fremme ansvarlige produktionsmetoder, som understøtter en bæredygtig udvikling både internt i virksomheden og i det bredere samfund.
Sustainability Manager, Jesper Jerland
Vi ser frem til at få sparring på hvordan vi videreudvikler vores leverandørstyring og får sat due diligence i system. Det er noget, som stadig er nyt for mange. Vi har en del leverandører, som vi arbejder tæt med, men vi har også behov for at kigge længere tilbage i leverandørkæden, så vi får overblik hele vejen fra minedrift til færdigt produkt. Sustainability Manager, Jesper Jerland