ESG i værdikæder

Et samarbejdsprojekt mellem Industriens Fond og DI, der stiller skarpt på produktionsvirksomheders samarbejde  om bæredygtighed i hele værdikæden.

ESG i Værdikæder   er et nyt samarbejdsprojekt hvor Industriens Fond og Dansk Industri stiller skarpt på produktionsvirksomheders samarbejde om bæredygtighed i værdikæden. Formålet er at styrke forretningsudviklingen og øge konkurrenceevnen hos danske SMV'er. 

Projektet fokuserer på bæredygtighed og ansvarlighed i hele værdikæden, fordi værdikæder som regel repræsenterer en stor del af slutprodukters påvirkning på omverdenen. Kommende krav til bæredygtighedsrapportering (CSRD) omfatter desuden hele virksomhedernes værdikæde. Store forbedringer kan således være svære at gennemføre for én virksomhed alene – og derfor skal leverandørerne tænkes meget mere aktivt ind, når virksomheder arbejder med ESG.

Projektet er allerede skudt i gang og vil strække sig helt frem til udgangen af 2024. Følg med her på siden, hvor vi løbende opdaterer med relevant information om projektet, arrangementer og spændende casehistorier fra virksomhederne i projektet.

Baggrund og idégrundlag

Nye rapporteringskrav er blevet indført i EU gennem Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), hvilket betyder, at omkring 50.000 virksomheder i EU fra 2024 skal rapportere om deres indvirkning på samfundet, klimaet og miljøet. Rapporteringskravene er fastlagt i 12 European Sustainability Reporting Standards (ESRS) inden for ESG (Environment, Social, Governance).

Disse rapporteringskrav gælder primært for børsnoterede virksomheder og virksomheder med over 250 ansatte, men det forventes at påvirke næsten alle virksomheder, da de også skal indhente oplysninger fra deres underleverandører. På tværs af værdikæden bliver det derfor essentielt at kende og dele væsentlig, ikke-finansiel data for at fastholde eksisterende og tiltrække nye kunder og derigennem sikre sin konkurrenceevne. 

Projektet vil imødegå disse udfordringer ved at klæde forskellige led i værdikæderne på til systematisk at arbejde med væsentlighedsanalyser og udarbejde handlingsplaner. Gennem dette arbejde vil kunder og leverandører sammen styrke deres forudsætninger for at vende de kommende krav til en konkurrencefordel.

Formålet med projektet

Projektets formål er at styrke samarbejde om bæredygtighed i værdikæder med henblik på at sikre konkurrenceevne og skabe ny forretning. Det skal gøres ved at samle kunder og leverandører i forskellige led af samme værdikæde for at samarbejde om bæredygtige løsninger og udveklse væsentlig information. 

Projektet vil bestå af fem seperate forløb med fem ankervirksomheder fra fremstillingsindustriens med mere end 200 ansatte, der videresender krav i værdikæden til deres leverandører. Leverandørerne består af små- og mellemstore virksomheder (SMV'er), som ligeledes selv vil have et behov for at sende krav videre til egne underleverandører i både Danmark, Europa og globalt. Værdikæderne i projektet forventes derfor at række ud på det globale marked. 

Grundlæggende sigter projektet efter at ændre mindsettet omkring bæredygtighed fra at være en individuel frivillig øvelse i den enkelte virksomhed til en fælles strategisk prioritet på tværs af værdikæden. Projektet har også til formål at finde eventuelle synergier i værdikædens bæredygtighedsarbejde, som virksomhederne kan samarbejde om, for derved at styrke deres konkurrenceevne. 

Gennem projektets eksplorative karakter vil projektet i sidste ende skabe erfaringer om systematisk samarbejde om bæredygtighed, og udvikle nye metoder og værktøjer, som kan videreføres i eksiterende og nye værdikædesamarbejder. 

Projektets faser

Projektet er opbygget således, at de fem ankervirksomheder samarbejder med udvalgte leverandører i både 1. og 2. led af deres værdikæder for at styrke samarbejdet om bæredygtighed på væsentlige områder. Faserne er illustreret i denne model: 

imagedcm3d.png

 

 

 

 

 

Fase 1: Hvilke bæredygtighedsemner er relevante?

Hvert forløb indledes med en dobbelt væsentlighedsanalyse, hvor vi i samarbejde med ankervirksomheden identificerer og vurderer deres impact, risk og opportunities (IRO) i deres egen forretning og værdikæde. Denne analyse vil hjælpe med at afdække, hvilke bæredygtighedsemner der er relevante at arbejde videre med i samarbejdet med underleverandørerne.

Fase 2: Hvordan kan leverandører bidrage til arbejdet med bæredygtighedsemner hos ankervirksomheden?

Baseret på væsentlighedsanalysen, afholdes der i fase 2 en workshop, hvor ankervirksomheden og underleverandørerne sammen identificerer væsentlige bæredygtighedsemner og eventuelle muligheder og barrierer for samarbejdet. Undervejs integreres innovative løsninger i arbejdet med bæredygtighedsemnerne med henblik på at styrke deres fælles position på markedet og forberede sig på de kommende CSRD-krav om bæredygtighedsrapportering.

Fase 3: Hvordan kan leverandørernes leverandører bidrage til arbejdet med bæredygtighedsemnerne hos ankervirksomheden?

I fase 3 mødes leverandøren og deres underleverandører for at diskutere samarbejde om bæredygtighed i ankervirksomhedens værdikæde. Fokus er på at forberede sig på de kommende CSRD-krav om bæredygtighedsrapportering og på at identificere muligheder for at styrke konkurrencekraften og skabe positiv forandring gennem fælles bæredygtighedsinitiativer.

Henrik Sørensen

Henrik Sørensen

Chefkonsulent

Elisabeth Vestergaard Hundahl

Elisabeth Vestergaard Hundahl

Konsulent

Hanne Merete Lassen

Hanne Merete Lassen

Seniorchefkonsulent