ESG-Klar Servicevirksomhed

ESG-Klar Servicevirksomhed er udviklet til at hjælpe servicevirksomher med adressere og forstå det kommende ESG-arbejde.

Tilmeld dig her

I samarbejde med konsulenthuset Viegand Maagøe præsenterer DI Service ESG-Klar Servicevirksomhed. Dette rådgivningsforløb er designet til at assistere Dansk Industris servicevirksomheder i deres navigation i det nye ESG-landskab. Formålet med ESG-Klar Servicevirksomhed er at hjælpe virksomheder med at forstå og adressere miljømæssige, sociale og governance-relaterede aspekter af deres virksomheder.

ESG-Klar Servicevirksomhed omfatter en væsentlighedsanalyse for branchen, der er udformet som et interaktivt medlemsværktøj. Dette værktøj vil give medlemmerne en unik indsigt i, hvilke ESG-aspekter der er relevante at adressere for at imødekomme kommende krav fra interessenter.

Forløbet suppleres med et rådgivningsforløb med medlemsvirksomheder, der skal sikre effektiv brug af værktøjet og guide konkrete handlingsmuligheder.

Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent

Lasse Rafiq Hangaard

Lasse Rafiq Hangaard

Konsulent