FAQ

Her på siden finder du svar på ofte stillede spørgsmål

Hvad får man ud af at deltage i rådgivningsforløbet?

Ved deltagelse i rådgivningsforløbet får du: 

 • Branchespecifik væsentlighedsanalyse som følger CSRD.
 • Kortlægning af relevante ESG-emner.
 • Overblik over interessentprioritering.
 • Konkret handling til det enkelte medlem.
 • Netværk og sparring på tværs af branchen.

Du kan også gense vores virtuelle kick-off, hvor indholdet i ESG-Klar præsenteres af vores samarbejdspartner, Viegand Maagøe.. Gense det her.

Hvem kan være med?

Alle medlemmer af DI Service kan tilmelde sig.

Hvis I er en dansk servicevirksomhed, men ikke medlem af DI Service, kan I læse mere om at blive medlem her.

Målgruppen for rådgivningsforløbet er ledere, driftschefer og andre relevante nøglepersoner, der arbejder med HR, CSR, ESG og lignende områder.

Det er muligt at tilmelde flere personer pr. virksomhed.

Hvor meget koster det?

Det er gratis for alle DI Services medlemmer at benytte det digitale værktøj.

Rådgivningsforløbet koster 7.500 kr. pr. virksomhed (+ 300 kr. i forplejning pr. ekstra tilmeldte deltager).

Virksomheden skal desuden bidrage med cirka 20 timer af deres tid.

Hvornår starter forløbet?

DI Service udbyder tre hold, der begynder henholdsvis i maj, august og oktober. Alle tre hold varer en måned.

Hvordan tilmelder man sig?

Du kan tilmelde dig nemt og hurtigt her.

Hvordan er fortroligheden i forløbet?

Alle virksomhedsspecifikke data behandles fortroligt.

Giver det mening at være med i forløbet, når min virksomhed er påbegyndt ESG rapporteringen?

Det giver bestemt mening, uanset om du allerede er i gang eller skal i gang med din rapportering.

 • Forløbet giver mulighed for at sammenligne ens præstation med branchestandarder.
 • Det fungerer som en slags generalprøve inden en fuld compliance-rapportering.
 • Forløbet skaber forståelse for kommende ESG-krav og sparer tid, da en del af det forberedende arbejde allerede er gjort, hvilket muliggør mere effektiv ressourceallokering.

Giver det mening at være med, når man er en SMV?

Deltagelse i forløbet er også gavnligt for små- og mellemstore virksomheder:

 • For SMV'er er det typisk både omfattende og omkostningstungt at udføre en væsentlighedsanalyse på egen hånd.
 • Forløbet hjælper virksomhederne med at prioritere de vigtigste ESG-emner, hvilket muliggør proaktiv handling og opfyldelse af kommende forventninger fra investorer og kunder.
 • Forløbet giver SMV'er mulighed for at differentiere sig fra konkurrenter.

Giver det mening at være med i forløbet, når det er moderselskabet der er forpligtet til at rapportere?

Datterselskaber i internationale koncerner opnår betydelige fordele ved proaktivt at integrere ESG-arbejdet i virksomheden og udforme en målrettet væsentlighedsanalyse med tilhørende handlingsplan. Ved at gennemføre en væsentlighedsanalyse får virksomheden mulighed for at navigere og adressere disse ESG-emner proaktivt, før de udvikler sig til at være forretningskritiske og omkostningstunge.

Den dobbelte væsentlighedsanalyse på brancheniveau har desuden et dansk fokus, hvilket betyder, at deltagelse i rådgivningsforløbet styrker virksomhedernes strategi på det danske marked.

Få inspiration fra en koncernejet virksomhed her

Lasse Rafiq Hangaard

Lasse Rafiq Hangaard

Konsulent

Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent