RÅDGIVNINGSFORLØB

Læs mere om rådgivningsforløbene og tilmeld dig her

DI Service udbyder tre hold, der begynder henholdsvis i maj, august og oktober. Holdene strækker sig over en periode på ca. en måned og tidsperioderne for forløbene er angivet til højre.

Som virksomhed skal du forvente at bruge 20 timer på rådgivningsforløbet samlet set, hvor forløbet indeholder tre aktiviteter.

Det fælles opstartsmøde og opsamlingsmøde afholdes som fysiske aktiviteter i Industriens Hus. Efter rådgivningsforløbet arbejder vi videre med et netværksformat, der kan samle deltagerne til erfaringsudveksling på tværs af servicebranchen.

Når du deltager i rådgivningsforløbet kan du forvente at få adgang til følgende seks leverancer.

 1. 1

  Opstartsmøde

  I klædes på til ESG-agendaen og brugen af det digitale værktøj.

  Program for fælles opstartsmøde: 

  • Velkomst og introduktion til ESG
  • Gennemgang af dobbelt væsentlighedsanalysens formål
  • Indsigter fra dataindsamling og ESG’s rolle i servicebranchen
  • Præsentation af tidsplan og forventninger til medlemmer
  • Onboarding i det digitale værktøj og dets funktioner
 2. 2

  1:1 workshop

  Individuel sparring med jerog hjælp til handling fra to ESG-konsulenter hos Viegand Maagøe

  Program:

  • Gennemgang og opsamling på ESG-indsigter fra interviews
  • Målrettede anbefalinger og identificering af mest kritiske ESG-områder
  • Tilpasset vejledning til at imødegå virksomhedsspecifikke udfordringer
  • Hjælp til at forstå rapporteringsskabelon og prioriteringer i værktøjet
  • Mulighed for sparring om specifikke ESG-emner og områder efter ønske.

  I har mulighed for at fastsætte agendaen, hvis dette oplyses senest 3 dage inden workshoppen.

  Workshoppen tager afsæt i den dobbelte væsentlighedsanalyse på brancheniveau og handlinger, som er inkluderet i det digitale værktøj.

  Forberedelse inden mødet:

  • I bedes sikre, at de kan tilgå værktøjet og logge ind.
  • I bedes oplyse, hvis de ønsker konkret vejledning inden for et eller flere områder senest 3 dage inden.
 3. 3

  Fælles opsamling

  I klædes på til næste skridt og har mulighed for at dele erfaringer med andre virksomhedsdeltagere.

  Program:

  • Præsentation af fremskridt og læring fra de individuelle workshops
  • Erfaringsudveksling mellem deltagere, herunder diskussion om best practices og udfordringer i implementeringen af ESG
  • Feedback på det digitale værktøj og forslag til forbedringer
  • Næste skridt: Hvad gør vi nu?
   • Byggesten i en ESG-strategi: Modenhed, gapanalyse,markedspositionering, ambitionsniveau og målsætninger.
   • Formidling af ESG-arbejdet gennem kommunikation og rapportering
Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent

Lasse Rafiq Hangaard

Lasse Rafiq Hangaard

Konsulent