Leverancer

Væsentlighedsanalyse

Den branchespecifikke dobbeltvæsentlighedsanalyse er udformet i henhold til EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og følger European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Standarderne definerer et regelsæt for ESG-rapportering.

Selvom en brancheanalyse ikke er compliant på virksomhedsniveau, giver den dig unik indsigt i, hvilke ESG-aspekter der er relevante, og kommende krav fra interessenter. Dertil gøres du og din virksomhed bekendt med metoden til udarbejdelse af en væsentlighedsanalyse og klædes på til den nye terminologi i samarbejde med ligesindede servicevirksomheder og ESG-konsulenter.

Hvad får jeg ud af det?

 • Indblik i CSRD og ESRS-standarderne
 • ESG-opkvalificering og brancheforståelse
 • Smagsprøve på kommende krav fra interessenter.

Kortlægning af relevante ESG-emner

Analysen kortlægger de ESG-emner, der er relevante for branchen i et overkommeligt værktøj, der giver jer mulighed for at selektere på interessenters input.

Det inkluderer en kortlægning af emner inden for klima og miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold, som kan påvirke jeres operationer og interessenters forventninger. Med kortlægningen kan I komme godt fra start i arbejdet med ESG og identificere eventuelle huller i arbejdet med bæredygtighed.

Hvad får jeg ud af det?

 • Overblik over ESG-emner relevante for branchen
 • Mulighed for at komme godt fra start med ESG-arbejdet
 • Mulighed for at identificere huller i ESG-arbejdet

Overblik over interessentprioritering

Et klart overblik over interessentprioritering er essentielt for at forstå, hvilke ESG-spørgsmål, der betragtes som mest væsentlige.

Ikke alle interessenter har samme prioritering, og derfor kan du med det digitale værktøj få overblik over de interessenter, der er mest relevante at imødekomme ud fra, hvad der er vigtigst for dig og din virksomhed. Denne indsigt gør det muligt for jer at afstemme jeres forretningsstrategi med interessenternes forventninger og sikre, at de ESG-indsatser, I investerer i, skaber værdi for både virksomheden og dens interessenter.

Hvad får jeg ud af det?

 • Indsigt i interessenters prioritering af ESG-emner
 • Mulighed for at tilpasse værktøjet til mine behov
 • Mulighed for at afstemme forretningssttrategi

Konkret handling til det enkelt medlem

Et ESG-emne er relevant for mine interessenter – hvad så nu?

I det digitale værktøj får i ikke kun et overblik over jeres interessenters prioritering af ESG-emner, men kan også finde anbefalinger til handlinger, som jeres virksomhed kan arbejde videre med for at adressere emnet. Handlingerne er specifikke for branchen og indeholder konkrete skridt og anbefalinger til, hvordan I kan adressere de identificerede ESG-emner. Planen vil være fokuseret på praktisk udførelse og inkludere vejledning til at implementere de nødvendige forandringer.

Hvad får jeg ud af det?

 • Handlinger til at adressere ESG-emner
 • Konkrete skridt og anbefalinger
 • Vejledning til at implementere forandring

Netværk og sparring blandt peers

Som en del af ESG-Klar Servicevirksomhed vil du og din virksomhed blive en del af et netværk, hvor I kan udveksle erfaringer og viden med ligesindede servicevirksomheder, der også kæmper med ESG-dagsordenen.
Her får I mulighed for at sparre med andre i branchen og dele eksempler på best practices, så I sammen kan rykke ESG-dagsordenen fremad og styrke jeres ESG-initiativer på tværs af branchen.

Hvad får jeg ud af det?

 • Fællesskab med andre service-virksomheder
 • Videndeling og best practise-eksempler
 • Tværfaglig læring og sparring

Hjælp til rapportering

I vil som en del af det digitale værktøj kunne downloade en rapporteringsskabelon, der kan hjælpe med at dokumentere, strukturere og guide rapporterings- og kommunikationsindsatsen omkring ESG.

Skabelonen vil hjælpe jer med at dokumentere og kommunikere om deres ESG-mål, fremskridt og præstationer på en klar og sammenhængende måde, hvilket skaber øget gennemsigtighed.

Hvad får jeg ud af det?

 • Struktureret ramme for ESG-arbejdet
 • Hjælp til dokumentation af indsatser og målsætninger
 • Øget transparans og mulighed for at kommunikere indsatser til interessenter