Arrangement

ESG-Klar Servicevirksomhed

DI Service præsenterer ESG-Klar Servicevirksomhed, der hjælper med at forstå og adressere miljømæssige, sociale og governance-relaterede aspekter i din servicevirksomhed

ESG-Klar Servicevirksomhed omfatter en væsentlighedsanalyse for branchen, der er udformet som et interaktivt og digitalt værktøj.

På sparringsforløbet vil din virksomhed blive klædt på til at kunne anvende den branchespecifikke væsentlighedsanalyse og modtage sparring på konkrete handlinger inden for E, S og G i din virksomhed.

Målgruppen for deltagelse er ledere, driftschefer og andre relevante nøglepersoner, der arbejder med HR, CSR, ESG og lignende områder.

Læs mere om rådgivningsforløbet her

Skal din virksomhed med?
Her kan du tilmelde din virksomhed, angive hvilket hold I ønsker at deltage på og navnene på de personer, der deltager fra virksomheden.

Vi vil opfordre jer til at få jer tilmeldt hurtigst muligt, da der allerede er stor efterspørgsel, og pladserne er begrænsede (10 virksomheder pr. hold og maksimalt 3 deltagere pr. virksomhed).

Afbestilling og finansering
Tilmelding er bindende. Ingen refusion ved afbud eller ændringer, medmindre en anden virksomhed overtager pladsen.

For medlemmer af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) dækkes omkostningerne af SBA og fakturaen sendes til foreningen. Afmelder eller udebliver din virksomhed, hæfter din virksomhed selv for udgifterne.