DI Service mærkesager

Her kan du læse om DI Service projekter og mærkesager

DI Service er det branchefællesskab i DI, der samler den operationelle servicebranche. Vi arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for at drive servicevirksomhed i Danmark og bidrager dermed til, at servicebranchen styrker sin rolle som en central del af det danske samfund.

I disse år er rammerne for at drive virksomhed i Danmark særligt påvirket af de mange muligheder, ny teknologi giver. Visionen for DI Service er derfor at gøre servicebranchen til en af de brancher, der er bedst til at anvende den nye teknologis muligheder.

For servicevirksomheder rummer ny teknologi et stort potentiale. Det kan styrke produktiviteten, forbedre kvaliteten og skræddersy kundeoplevelsen. Samtidig giver det mulighed for at få adgang til arbejdskraft på nye måder og skærpe professionalismen i branchen.

Digitalisering og ny teknologi gennemsyrer alle dele af servicebranchen, og derfor alle DI Service’ mærkesager.  Digitalisering er et tværgående tema i DI service’ strategi for 2019-2021.

Læs mere om branchens projekter og mærkesager nedenfor.

Læs mere om...
Flere og bedre udbud

DI Service har som prioriteret indsatsområde at styrke samspillet mellem de private serviceleverandører og den offentlige sektor.
Vi mener, at øget brug af private leverandører til levering af offentlige opgaver giver bedre service for borgere og virksomheder. Et stærkt samarbejde mellem den offentlige sektor og erhvervslivet er med til at udvikle og effektivisere de offentlige services.

Det gør vi
DI Service skaber politisk opmærksomhed om gevinsterne ved øget offentlig-privat samarbejde. Vi varetager løbende servicevirksomhedernes generelle interesser på udbudsområdet bl.a. ved at udarbejde analyser, debatindlæg og informationsmateriale. Derudover har DI Service et udbudspanel. Du kan læse om udbudspanellet og dets deltagere her

Arbejdskraft

Arbejdskraft er forudsætningen for, at servicebranchen kan fortsætte den stigende omsætning. Gode muligheder for at rekruttere er derfor et højt prioriteret indsatsområde for DI Service. De kommende år kommer derfor i høj grad til at handle om at forhindre, at den tiltagende fremgang bremses af flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Det gør vi
DI Service skaber politisk opmærksomhed ved at gøre opmærksom på vigtigheden af adgang til kvalificeret arbejdskraft. Vi varetager løbende servicevirksomhedernes generelle interesser ved at påvirke beslutningstagere, udarbejde analyser og lægge et medietryk.

DI Service har bl.a. har peget på, at det bør være lettere at ansætte udenlandske medarbejdere. Du kan læse mere om, hvordan du kan uddanne dit personale, og hvordan du kan integrere udenlandske medarbejdere på din arbejdsplads nedenfor. 

DI Service arbejdsmarkedsudvalg
Medlemmerne i DI Service arbejder også i et arbejdsmarkedsudvalg, hvor vi løbende diskuterer problematikker på arbejdsmarkedet.

 

 

 

Professionalisme

DI Service arbejder for en professional servicebranche. Det sker bl.a. ved at sikre  kvaliteten i foreningernes forskellige godkendelsesordninger. De er med til at sørger for, at medlemsvirksomhederne overholder forretningsmæssige og etiske retningslinjer. Det betyder, at medlemmernes kunder altid kan være sikre på, at eksempelvis økonomi, arbejdsmiljø og produktion er i orden.  

Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for, at vores medlemsvirksomheder kan gribe teknologiens muligheder, øge produktiviteten og styrke ledelsesudviklingen. Det sker bl.a. gennem seminarer, værktøjer og analyser samt gennem en effektiv kommunikationsindsats.