Mærkesager

DI Service arbejder for

DI Service arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for at drive servicevirksomhed i Danmark, og bidrager dermed til, at servicebranchen styrker sin rolle som en central del af det danske samfund. Servicebranchen er en vigtig del af det danske samfunds vækst og velstand.

I disse år er rammerne for at drive virksomhed i Danmark særligt påvirket af de mange muligheder, ny teknologi giver. Visionen for DI Service er derfor at gøre servicebranchen til en af de brancher, der er bedst til at anvende den nye teknologis muligheder. Derfor er digitalisering er et tværgående tema i DI Service’ strategi for 2019-2021.

Foruden digitalisering har DI Servic fokus på:

  1. Flere og bedre udbud
  2. Et stærkere rekrutteringsgrundlag
  3. En fremsynet og professionel servicebranche

Nedenfor kan du finde information om områder med særlig relevans for servicebranchen, samt igangværende projekter i DI Service. 

I øjeblikket er vores vigtigste sag dog Covid-19, der påvirker alle vores medlemsvirksomheder.