DI Service mærkesager

Her kan du læse om DI Service mærkesager og fokusområder

Vi arbejder for de bedste vilkår

DI Service arbejder for at sikre de bedst mulige rammevilkår for at drive servicevirksomhed i Danmark. Det gør vi gennem dialog med relevante beslutningstagere og ved at tilbyde vores medlemmer de rigtige værktøjer til at imødegå servicebranchens muligheder og udfordringer.

DI Service arbejder for:

  • at styrke servicevirksomhedernes markedsandel på det offentlige marked gennem flere offentlige indkøb og udbud
  • at styrke servicebranchens rekrutteringsgrundlag og sikre, at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed
  • at styrke branchens professionalisme ved at inspirere til brug af digitale løsninger, ledelses- og produktivitetsudvikling og ressourceoptimering.

Læs mere om branchens mærkesager nedenfor.

Læs mere om...
Flere og bedre udbud

DI Service har som prioriteret indsatsområde at styrke samspillet mellem de private serviceleverandører og den offentlige sektor.
Vi mener, at øget brug af private leverandører til levering af offentlige opgaver giver bedre service for borgere og virksomheder. Et stærkt samarbejde mellem den offentlige sektor og erhvervslivet er med til at udvikle og effektivisere de offentlige services.

Det gør vi
DI Service skaber politisk opmærksomhed om gevinsterne ved øget offentlig-privat samarbejde. Vi varetager løbende servicevirksomhedernes generelle interesser på udbudsområdet bl.a. ved at udarbejde analyser, debatindlæg og informationsmateriale. Derudover har DI Service et udbudspanel. Du kan læse om udbudspanellet og dets deltagere her

Arbejdskraft

Arbejdskraft er forudsætningen for, at servicebranchen kan fortsætte den stigende omsætning. Gode muligheder for at rekruttere er derfor et højt prioriteret indsatsområde for DI Service. De kommende år kommer derfor i høj grad til at handle om at forhindre, at den tiltagende fremgang bremses af flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Det gør vi
DI Service skaber politisk opmærksomhed ved at gøre opmærksom på vigtigheden af adgang til kvalificeret arbejdskraft. Vi varetager løbende servicevirksomhedernes generelle interesser ved at påvirke beslutningstagere, udarbejde analyser og lægge et medietryk.

DI Service har bl.a. har peget på, at det bør være lettere at ansætte udenlandske medarbejdere. Du kan læse mere om, hvordan du kan uddanne dit personale, og hvordan du kan integrere udenlandske medarbejdere på din arbejdsplads nedenfor. 

DI Service arbejdsmarkedsudvalg
Medlemmerne i DI Service arbejder også i et arbejdsmarkedsudvalg, hvor vi løbende diskuterer problematikker på arbejdsmarkedet.

 

 

 

Professionalisme

DI Service arbejder for en professional servicebranche. Det sker bl.a. ved at sikre  kvaliteten i foreningernes forskellige godkendelsesordninger. De er med til at sørger for, at medlemsvirksomhederne overholder forretningsmæssige og etiske retningslinjer. Det betyder, at medlemmernes kunder altid kan være sikre på, at eksempelvis økonomi, arbejdsmiljø og produktion er i orden.  

Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for, at vores medlemsvirksomheder kan gribe teknologiens muligheder, øge produktiviteten og styrke ledelsesudviklingen. Det sker bl.a. gennem seminarer, værktøjer og analyser samt gennem en effektiv kommunikationsindsats.