Mærkesager

DI Service arbejder for

DI Service arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for at drive servicevirksomhed i Danmark, og bidrager dermed til, at servicebranchen styrker sin rolle som en central del af det danske samfund. Servicebranchen er en vigtig del af det danske samfunds vækst og velstand.

I disse år er rammerne for at drive virksomhed i Danmark særligt påvirket af de mange muligheder, ny teknologi giver. Bestyrelsen har et klart ønske om at forandre servicebranchen  i en retning, hvor social inklusion, bæredygtighed og digitale løsninger står centralt for flest mulige virksomheder. Bestyrelsens medlemmer har en forpligtelse til at engagere sig og tage et personligt ansvar for at sikre fremdrift. Konkret har man som bestyrelsesmedlem et særligt ansvar for én udvalgt mærkesag.

Derfor er en mere bæredygtig og digital fremtid tværgående temaer i DI Service's strategi for 2022 - 2024

DI Service's mærkesager lyder:

  1. Social bæredygtighed og arbejdskraft
  2. En digital og bæredygtig servicebranche
  3. Mere og bedre offentlig-privat samarbejde

Nedenfor kan du finde information om områder med særlig relevans for servicebranchen, samt igangværende projekter i DI Service.