For medlemmer

DI sætter erhvervslivet på dagsordenen op til valget

Den 9. juni skal danskerne stemme 15 danskere ind i Europa-Parlamentet.
DI arbejder for at gøre erhvervslivets vilkår gældende i debatten frem til valget. Som led i det arbejde bidrager DI til at skabe relationer mellem presse, politikerne og virksomhederne.

DI hjælper medlemmer med at blive set og hørt i valgkampen:

1. Din virksomhed kan stille op i pressen, som løbende efterspørger virksomheder, der bliver påvirket af EU-lovgivning på forskellige områder

2. Din virksomhed kan tage imod besøg fra politikere, der ønsker viden om en særlig branche eller om, hvordan et politisk forslag vil påvirke virksomheder

Du kan også skrive til os, hvis du har andre ønsker. Det kan fx være, at din virksomhed ønsker at arrangere en europapolitisk debat op til valget for medarbejdere eller andre.