Klagevejledning

Hvad kan der klages over?
Du kan som udgangspunkt klage over alle produkter og services, der har med køkken, bad og garderobe at gøre. Er arbejdet udført i forbindelse med opførelse af et nyt hus må byggeriets samlede entreprisesum ikke overstige 1.000.000 kr. Er en klage af principiel juridisk karakter, eller kræver klagen omfattende bevisførelse, har Byggeriets Ankenævn ret til at henvise parterne til en civil domstol. Spørgsmål vedrørende udgifter til advokatbistand, renter eller dagbøder behandles ikke af ankenævnet.

Hvem kan klage?
Kun private forbrugere kan klage til Byggeriets Ankenævn og benytte sig af Køkken Garantiforeningen. Desuden skal følgende betingelser være opfyldt for at Byggeriets Ankenævn kan behandle klagen:

  1. Klagen skal ligge indenfor ankenævnets sagsområde.
  2. Der skal være reklameret overfor forhandleren/leverandøren.
  3. Kunden (forbrugeren) skal have betalt den del af regningen, der ikke er uenighed om.

Sådan forløber klageprocessen
Byggeriets Ankenævn kan behandle klagen hvis:

  1. Klagen ligger indenfor ankenævnets sagsområde.
  2. Der er reklameret overfor forhandleren/leverandøren.
  3. Kunden (forbrugeren) har betalt den del af regningen, der ikke er uenighed om.

Er disse forhold til stede, kan du indsende et klageskema til sekretariatet.

Du finder klageskemaet på Byggeriets Ankenævns hjemmeside, hvor du også kan læse mere om hvad det koster og hvordan du klager.
Klageskema, vejledning til klageskema og yderligere oplysninger finder du her

Byggeriets Ankenævns telefonnummer er 72 16 02 00 og kan kontaktes alle hverdage mellem 10.00 og 12.00.

I videoen herunder kan du høre mere om Køkken Garantiforeningen, og om hvordan en klagesag forløber.

Video: Køkken Garantiforeningen