SOCIAL BÆREDYGTIGHED

DI Service står bag et nyt projekt, der skal være med til at understøtte og synliggøre servicebranchens arbejde med at rekruttere og fastholde mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Synlighed som omdrejningspunkt

Servicebranchen tager et stort ansvar, når det kommer til at rekruttere og fastholde mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Virksomhederne i branchen er dog ikke altid lige gode til at få synliggjort deres sociale bundlinje. Ofte fordi det bliver så naturlig en del af deres DNA, og derfor ikke anskues som noget ‘særligt’.

Men det er værd at synliggøre, og det er vigtigt for at kunne inspirere  flere til at gøre mere.

Derfor har DI Service igangsat projekt Social Bæredygtighed, der skal være med til at understøtte og synliggøre servicebranchens arbejde med at rekruttere og fastholde mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent