JOBPARATE OG IKKE-JOBPARATE LEDIGE

Målgruppen omfatter mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. Jobparate ledige dækker over personer, der er i kontakt med jobcenteret og er blevet vurderet som parate til at varetage et ordinært job. Ikke-jobparate ledige omfatter personer, der i øjeblikket ikke kan arbejde på grund af helbredsmæssige eller sociale forhold.

Colo A/S

Privat aktør

Colo tilbyder virksomheder rådgivning i rekrutteringsprocessen. Rådgivningsvirksomheden arbejder særligt med CSR og social bæredygtig rekruttering. Virksomheden assisterer med et håndholdt rekrutteringsforløb.

 

Kontakt

Telefon: (+45) 42 43 00 80

E-mail: swh@colo.dk

Læs mere her.

Concere (tidl. DEKRA)

Privat aktør

Virksomheden har især fokus på at hjælpe mennesker sikkert på vej gennem uddannelse og jobrettede indsatser. Virksomheden tilbyder konkrete branchepakker der retter sig mod servicebranchen og dækker over hele Danmark.

Kontakt

Telefon: (+45) 26 27 21 81

E-mail: Jjs@concere.dk

Den Sociale Kapitalfond

Privat aktør

Den Sociale Kapitalfond investerer kapital og kompetencer i virksomheder og organisationer, som bidrager til at løse sociale problemer. Konkret skaber fonden et partnerskab mellem en myndighed, leverandør og investor for at skabe bedre livsvilkår for en gruppe borgere.

Kontakt

Telefon: (+45) 31 31 92 60

 
Læs mere her
Flexfabrikken

Privat aktør

FlexFabrikken er et vikar- og rekrutteringsbureau for mennesker med fysiske eller psykiske udfordringer. Organisationen finder den helt rigtige kandidat og tilbyder forskellige ordninger – herunder mulighed for at leje en fleksjobber – for at gøre mangfoldig rekruttering så simpel som mulig. FlexFabrikken sikrer, at kandidaten er klædt på til det konkrete arbejde via deres kursusforløb.

 

Kontakt

Telefon: (+45) 26 27  05 56

E-mail: kontakt@flexfabrikken.dk

Læs mere her

MønsterBryderAkademiet

Privat aktør

MønsterBryderAkademiet tilbyder et fokuseret og specialiseret tilbud til unge og voksne med psykiske udfordringer, misbrugsproblemer og/eller kriminel adfærd. I den forbindelse samarbejdes der med virksomheder om at tilbyde praktik, ordinært job eller lønnede timer.

Kontakt

Telefon: (+45) 27 62 61 32

E-mail: Rolf@moensterbryderakademiet.dk

Læs mere her.

SETTLEMENTET

Privat aktør

Settlementet er en civilsamfundsorganisation på Vesterbro i København. Her bliver borgere indledningsvist hjulpet i et træningsforløb, inden vedkommende kommer i praktik hos en af organisationens samarbejdspartnere. Som virksomhed kan du samarbejde med Settlementet og stille praktikpladser til rådighed. Organisationen arbejder med praktik med henblik på løntimer, herunder fleksjob.

 

Kontakt

Telefon: (+45) 25 10 49 15

E-mail: lone.skaarup@settlementet.dk

Cabi

Videnscenter

Cabi er et videnshus som arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomhederne med henblik på at fremme et arbejdsmarked med plads til flere. CABI er eksperter i ansættelse af medarbejdere i fleksjob og tilbyder gratis og konkret rådgivning.

Kontakt

Telefon: (+45) 86 12 88 55

E-mail: cabi@cabiweb.dk

Læs mere her.

Fleksjobber Netværket

Videnscenter

Fleksjobber Netværket er et landsdækkende netværk hvor fleksjobbere og arbejdsgivere mødes. Netværket samler information vedrørende fleksjob-ordningen, til gavn for arbejdsgivere, fleksjobbere og andre interessenter der ønsker at give alle en fair chance på arbejdsmarkedet. Netværket bidrager med en upartisk, enkel og gratis vejledning, og klæder virksomheder på til næste skridt i processen.

Kontakt

Telefon: (+45) 20 25 34 02

E-mail: info@fleksjobbernetvaerket.dk

Læs mere her.

Find andre aktører her.

Kriminalforsorgen

Offentlig aktør

Kriminalforsorgen samarbejder med private virksomheder og frivillige organisationer om opkvalificering og rekruttering af tidligere indsatte og gode overgange fra afsoning til job. Konkret faciliterer erhvervs-koordinatorer kontakt mellem virksomheder og indsatte.

Kontakt

Telefon: (+45) 72 55 46 99

E-mail: Jimmi.Koesgaard@krfo.dk

STAR

Offentlig aktør

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering repræsenterer landets jobcentre og kan bidrage med viden om hvordan din virksomhed kan gøre brug af jobcenteret.

 

Kontakt

Telefon: (+45) 72 21 74 00

E-mail: jobservicedanmark@star.dk

Læs mere her.

Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent