Med basis i mine mange års erfaring fra rådgivende business partner roller evner jeg at have et meget holistisk billede på forretningen, og er således ikke begrænset til kun at kigge med fx HR brillerne på. Jeg er drevet af at skabe forretning, og kan bringe både min HR erfaring og min erhvervsjuridiske og økonomiske baggrund i spil. Jeg har altid været involveret i beslutningstagen på øverste niveau, enten som rådgiver eller som beslutningstager. Derfor er det strategiske og langsigtede blik på organisationen og dens udfordringer naturligt for mig.