Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Brexit – FAQ om byggevarer

Den 1. januar 2021 trådte Storbritannien ud af EU’s indre marked og toldunion. Nu er rammerne for samhandlen fastlagt i en handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Det påvirker også handlen med byggevarer.

Brexit-aftalen medfører mange nye regler og procedurer, som gør det sværere for danske virksomheder at handle med Storbritannien.
Vi har udarbejdet en generel Brexit-guide på DI's hjemmeside. Her kan du kort læse om de nye generelle retningslinjer på følgende områder:
 • Told

 • Produkt- og mærkningskrav

 • Medarbejdere

 • Handel med tjenesteydelser

 • Overførsel af persondata

 • Intellektuelle ejendomsrettigheder

 • Offentlige udbud

Der er fortsat mange uklarheder, så hvis du er i tvivl, kan du kontakte en af DI's eksperter. 

Vi har også udarbejdet en FAQ til arbejdsgivere om Brexit.

FAQ om byggevarer

Hvad betyder Brexit for byggevarer?

Der er en overgangsperiode gældende fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022. Byggevarer, der allerede er CE-mærkede – og i øvrigt opfylder Byggevareforordningens bestemmelser – kan fortsat sælges på det britiske marked frem til den 1. januar 2022.

Fra 1. januar 2022 bliver det dog obligatorisk at erstatte CE-mærket med det britiske UKCA-mærke  for byggevarer. Hvor UKCA-mærkning kræver involvering af tredjepart, skal denne være godkendt af de britiske myndigheder, ligesom brug af CE-mærket i EU kræver tredjepart, der er godkendt (notificeret) af EU. Virksomheder anbefales at overgå til det nye system så hurtigt som muligt.

Min virksomhed eksporterer byggevarer til Storbritannien - er der noget, jeg skal ændre nu og her?

Hvis varerne er CE-mærkede og allerede er på markedet i Storbritannien, så kan din virksomhed fortsætte med dette i overgangsperioden, forudsat at reglerne mellem EU og Storbritannien ikke ændrer sig.

I skal dog være opmærksomme på, at der er ventetid på at få toldpapirer, hvilket kan skabe forsinkelser på leveringer til Storbritannien.

Hvad gør jeg, hvis jeg skal eksportere byggevarer efter overgangsperioden?

Hvis I sælger byggevarer til Storbritannien, skal I efter den 1. januar 2022 anvende den britiske UKCA-mærkning.

Produkter markedsført i Nordirland skal fortsat leve op til EU’s produktkrav.

Produkter placeret på markedet i Nordirland skal derfor CE-mærkes ligesom i resten af EU. Hvis nordirsk tredjepart bistår ved mærkningen, skal det endvidere mærkes UKNI.

Min virksomhed anvender byggevarer fra Storbritannien - hvilke konsekvenser har det?

Hvis din virksomhed importerer varer fra Storbritannien, vil disse blive behandlet på samme måde, som hvis man importerer varer fra tredjelande uden for EU. Hvis din virksomhed ikke tidligere har importeret varer fra tredjelande, skal din import registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Der kommer hverken told eller toldkvoter på samhandlen mellem EU og Storbritannien.

For at få del i toldfritagelsen skal man dokumentere, at varen har oprindelse i frihandelszonen mellem EU og Storbritannien.

De produktspecifikke krav til varens oprindelse fremgår af proceslisterne i handelsaftalen. Det kan du læse mere om her.

Byggevarer, der anvendes i EU, skal CE-mærkes, hvis de opfylder kravene hertil. Det er ikke tilstrækkeligt, at de er UKCA-mærkede.

Derudover skal du være opmærksom på, at du overgår fra at være distributør til at være importør i EU.

Min virksomhed importerer byggevarer fra Storbritannien med henblik på salg - hvad gør jeg?

Byggevarer, der anvendes i EU, skal CE-mærkes, hvis de opfylder kravene hertil. Det er ikke tilstrækkeligt, at de er UKCA-mærkede. Det betyder, at producenten, skal have anvendt et EU notificeret organ, hvis CE-mærkningen kræver brug af tredjepart.

De standarder, der ligger til grund for CE-mærkningen, er som udgangspunkt identisk med de tilsvarende britiske standarder, men det kan ændre sig over tid. Det er derfor vigtigt, man holder øje med, om det sker.

Storbritannien tager ikke del i den igangværende revision af Byggevareforordningen. De er heller ikke forpligtet til at følge den, når den træder i kraft. Det er derfor vigtigt som virksomhed også fremover at følge med i, om reglerne for byggevarer ændrer sig. Man kan ikke forvente, de bliver de samme. Dermed kan der over tid opstå fordyrende regulatoriske barrierer, som følge af forskellige regelsæt i EU og Storbritannien.

Hvad betyder importøransvaret?

Virksomheder skal være opmærksomme på, at kunder i Storbritannien, der før var distributører, nu automatisk bliver importører og får importørforpligtelser. Det samme gælder virksomheder, der importerer fra Storbritannien og som tidligere blot var distributører inden for EU.

Importøransvaret indebærer blandt andet, at ens navn og kontaktinformation skal stå på produktet, ligesom man får større ansvar i forhold til efterlevelse af lovens krav, opfølgning ved manglende regelefterlevelse og dialog med markedsovervågningsmyndighederne.

Det er vigtigt for importører at sætte sig ind i, hvad den nye rolle betyder i praksis. Tjek Byggevareforordningen og den britiske byggevarelov.

Hvis du ikke ønsker, at dine kunder skal overgå fra at være distributør til importør, kan du selv påtage dig dette ansvar ved at etablere dig i Storbritannien. Tilsvarende bør du opfordre din leverandør til at etablere sig i EU, hvis du ikke ønsker at påtage dig importøransvaret. Er din leverandør ikke det, bliver du automatisk importør med det ansvar, der følger hermed.

Min virksomhed har produktion i Storbritannien - hvilken betydning har det?

DI har udarbejdet en FAQ til arbejdsgivere om Brexit

Min virksomhed har medarbejdere fra Storbritannien ansat inden for EU – hvad gælder for dem?

DI har udarbejdet en FAQ til arbejdsgivere om Brexit.

Henriette Thuen

Henriette Thuen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 7216 0283
 • Mobil +45 4098 4130
 • Send e-mail  
Mette Peetz-Schou

Mette Peetz-Schou

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3022
 • Mobil +45 4037 3728
 • Send e-mail  
Frederik Waitz Søborg

Frederik Waitz Søborg

Chef for Byggeindustri og infrastruktur

 • Direkte +45 7216 0193
 • Mobil +45 2142 4741
 • Send e-mail  
Tilde Hellis Jacobsen

Tilde Hellis Jacobsen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3127
 • Mobil +45 4016 1174
 • Send e-mail