Arrangement

Generalforsamling i DI Byg

Sæt kryds i kalenderen og deltag på generalforsamlingen for DI Byg.

DI Byg inviterer vores medlemsvirksomheder til generalforsamling. Her har du mulighed for at høre om de seneste beslutninger i DI Byg samt få indflydelse på sammensætningen af den nye bestyrelse. 

Hver medlemsvirksomhed kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen af en mødeberettiget, der har status af indehaver, direktør eller overordnet funktionær.

Dagsorden

Dagsordenspunkterne for generalforsamlingen er som foreskrevet i vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Eventuelt

Fuldmagt
Har du ikke mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan du afgive fuldmagt HER (nederst til højre under 'afgiv fuldmagt').
Fuldmagter skal - af praktiske årsdager - være DI Byg i hænde senest den 8. april 2019. Du kan også lade fuldmagten overbringe af et andet medlem, der deltager på generalforsamlingen.

Hvis du har foreslag til generelforsamling, vil vi gerne bede om disse til dibygsekr@di.dk senest den 3. april.

Efterfølgende konference om ny teknologi i byggeriet 

Straks efter generalforsamlingen kan du deltage i DI Bygs konference  ’Ny teknologi som forretningspotentiale’, som er gratis og åben for alle interesserede.