Webinar

Webinar: Miljøvaredeklarationer (EPD’er) er et vigtigt redskab

Miljøvaredeklarationer (EPD’er) er et vigtigt redskab til at reducere byggeriets klimaaftryk, men er de overhovedet sammenlignelige? Det tager vi en diskussion af til webinar den 17. marts 2021 fra kl. 10.00-12.00.

Billede: Colourbox

Formål med webinaret

Der bliver stadig større efterspørgsel efter dokumentation for at nedbringe klimabelastningen i byggeriet. Vidensniveauet og tilgangen til dokumentationen er dog meget forskellig, og det betyder, at det kan være vanskeligt at sammenligne data.  

På webinaret vil en række oplægsholdere fortælle om deres valg af miljøvaredeklarationer – EPD’er. Formålet er at dele viden og erfaring om udarbejdelse og brugen af EPD’er. Sammen tager vi en diskussion af om EPD’erne på nuværende tidspunkt er sammenlignelige, og hvad der kan gøres for at sætte fart på udviklingen og ensarte tilgangen på tværs af branchen.

Herefter vil Velux og Force Technology fortælle om deres samarbejde om udviklingen af Velux’ EPD’er, og Rambøll vil holde oplæg om, hvordan rådgiverne anvender EPD’er i deres arbejde.

Afslutningsvis vil ATP Ejendomme fortælle om den værdi de får ud af at efterspørge og anvende EPD’er i deres byggeprojekter.

Se slides fra webinaret her

Program

Velkomst v/ DI Byg
Producenternes valg og overvejelser omkring udviklingen af EPD’er til deres produkter
  • V/ Klaus Birk, Saint Gobain. 
  • V/ Stefan Emil Danielsson, Betonbranchen, Cementir Holding
  • V/ Michael Koch, Træinformation
Fælles debat om miljøvaredeklarationernes fordele og udfordringer
Pause
Velux’ og FORCE Technologys samarbejde om udvikling af EPD’er
  • V/ Jakob Thaysen Rørbech, Velux og Charlotte Merlin, FORCE Technology
Hvordan anvender rådgiverne EPD’er?
  • V/ Christine Collin, Rambøll
Hvilken værdi giver EPD’er for en bygherre
  • V/ Peter Hebin Bruun, ATP Ejendomme  
Opsamling og afrunding v/ DI Byg