Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Arrangement

Workshop om blockchains: Effektiv håndtering af bygherrebeslutninger

NIRAS inviterer til denne workshop for at få sparring til udvikling af et nyt it-værktøj, som skal skabe transparens og overblik over bygherrers beslutninger. Workshoppen afholdes hos NIRAS, den 27. februar.

Målrettet rådgivere og bygherrer

Workshoppen er målrettet rådgivere og bygherrer og er en del af projektet Byggeriets Blockchains – datadeling der skaber værdi.

Nyt it-værktøj til at håndtere beslutninger

Beslutningsværktøjet skal understøtte en mere effektiv, struktureret og transparent proces for håndtering af bygherres beslutninger gennem design- og byggeproces. Workshoppen skal således hjælpe til at afdække behov og ønsker hos såvel rådgivere som bygherrer, så værktøjet udvikles til at løse de største og mest presserende problemer, som parterne oplever i arbejdet med at styre design- og byggeproces.

Som projektets titel indikerer, er blockchain-teknologien tænkt ind som en del af den tekniske løsning. Men det kræver intet forhåndskendskab til blockchains for at deltage i workshoppen. Det er indblikket i de processer, der fører frem til bygherres beslutninger, der i denne workshop optager os.

Smith Innovation vil facilitere workshoppen.

Tilmelding

Workshoppen afholdes hos NIRAS, Sortemosevej 19 i Allerød torsdag den 27. februar fra kl. 14:00 – 17.00.

Der er begrænset antal pladser. Kontakt projektleder Søren Cajus, DI Byg, hvis du ønsker at deltage.

Kontaktopløsninger: Søren Cajus scp@di.dk / 28511969

Søren Cajus

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3913
  • Mobil +45 2851 1969
  • Send e-mail