13.02.19 DI Byg Månedens medlem

Schneider Electric

I februar 2019 er Schneider Electric månedens medlem i DI Byg.

CEO Helene Egebøl besvarer seks skarpe spørgsmål om, hvem Schneider Electric er, hvad de har fokus på netop nu, hvor de ser de største muligheder, og hvad deres vigtigste fordel ved at være medlem af DI BYG er.

CEO Helene Egebøl, Schneider Electic

CEO Helene Egebøl, Schneider Electric

Foto: Schneider Electric

Månedens Medlem

I DI Byg har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 450 medlemmer. Igennem et interview svarer medlemmet på seks spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

 

Hvem er Schneider Electric? 

Schneider Electric er global specialist inden for energistyring og automation med et stærkt engagement i bæredygtig udvikling. Ikke alle kender os, men vi er overalt. Vi er din stikkontakt (Lauritz  Knudsen), din smart-home-teknologi, din arbejdsplads’ energistyringssystem og fleksible datacenter. Kort sagt, vi er en løsningsudbyder, der hjælper dig med at få mest muligt ud af din energi.

Ikke alle kender os, men vi er overalt. Vi er din stikkontakt (Lauritz Knudsen), din smart-home-teknologi, din arbejdsplads' energistyringssystem og fleksible datacenter CEO Helene Egebøl, Schneider Electric

Hvad optager jer netop nu? 

Vi er en rigtig stor muskel med mange divisioner og fokusområder, så det kommer an på, hvem du spørger i organisationen. Men vi arbejder alle efter samme mission – at bidrage til en bæredygtig fremtid gennem intelligente energiløsninger. Det er kernen i vores arbejde.

Som en del af regeringens grønne vækstteam har vi netop været med til at præsentere 10 konkrete anbefalinger, der skal sikre Danmark en position som frontløber i den grønne omstilling. Her er der særligt to af vores anbefalinger, som står mig nært:

1) Vi skal sætte mere ambitiøse krav til vores bygningers energiperformance. I dag er bygninger en af de helt store klimasyndere. Faktisk kan det samlede energiforbrug fra bygninger på globalt plan nedbringes med 40 procent ved at energioptimere. Det betyder, at udløbsdatoen for forbruget af klodens ressourcer kan udskydes med 21 dage årligt. Det arbejder vi for i Schneider Electric – og løsningerne eksisterer allerede.

2) Det er alfa og omega, at samskabelsen mellem forsynings­selskaberne, private aktører og forbrugerne bliver styrket gennem et sikkert, mere ensartet og tilgængeligt dataflow. Men det er lige så vigtigt, at vi uddanner borgerne til at afkode egen data, så de kan få et overblik over deres forbrug og aktivt agere grønnere.

Vi skal sætte mere ambitiøse krav til vores bygningers energiperformance. I dag er bygninger en af de helt store klimasyndere CEO Helene Egebøl, Schneider Electric

Hvad ser I som jeres største mulighed de kommende år? 

Vi skal blive ved med at udbrede kendskabet til vores intelligente IoT-system, Ecostruxure, der sammenkobler alle relevante komponenter i fx bygninger og industriprocesser. Vores løsning sætter for alvor skub i energioptimeringen ved at udnytte de teknologiske muligheder, der gør vores hjem og arbejdspladser intelligente. Bygninger gemmer på data, som gør det muligt at monitorere og ikke mindst automatisere og styre energiforbruget. Fx skal radiatoren og airconditionanlægget ikke køre for fulde drøn samtidig. Vi kan også lade bygningen selv skrue op eller ned for varmen afhængig af, om dens lokaler bliver brugt – for bare at nævne nogle få eksempler. Ved at energirenovere de rette steder i bygningen kan vi opnå nogle væsentlige energibesparelser.

Schneider Electrics hovedkontor i Ballerup

Foto: Schneider Electric

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år? 

At få oplyst virksomheder og privatpersoner om eksisterende energioptimeringsløsninger, og at en højere her-og-nu energiinvestering faktisk kan betale sig selv hjem over tid.

Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Byg? 

Det er helt essentielt for os at være medlem af DI Byg. Sammen med andre danske virksomheder kan vi være med til at sætte bygningers energiperformance og bæredygtighed på den politiske agenda i Danmark og dermed være med til at drive den grønne omstilling.

Fun facts om schneider electric

1) Vi har mere end 30 nationaliteter repræsenteret i Danmark, hvilket skaber en spændende international kultur. 

2) Vi tager vores egen medicin. Vores interne mål er at reducere vores energiforbrug med 5 procent om året på vores danske hovedkontor. Siden vi fik nyt hovedsæde i Ballerup i 2015, er det lykkedes os at reducere forbruget med hele 35 procent ved at drive bygningen rigtigt. Vi har installeret over 130 målere, der driver platformen "EcoStruxure Building Advisor", hvor vi kan holde øje med vores forbrug i realtid og dermed optimere vores energiforbrug. 

Emma Kirkeby
Skrevet af:

Emma Kirkeby

Relateret