Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Medlemsservice

Medlemmer af DI Byg får adgang til et bredt spekter af services som vejledning, rådgivning og service inden for mange forskellige områder.

Fordele ved medlemskab

DI Byg er din samarbejdspartner i hverdagen. Vi hjælper dig og din virksomhed med at skaffe viden, indflydelse og netværk. Viden om aktuelle tendenser og politiske tiltag, indflydelse på beslutninger, lovforslag og andet og netværk med kollegaer, konkurrenter og beslutningstagere.

Som medlem af DI Byg kan du drage nytte af en række konkrete fordele i hverdagen ift. små og store ting, som har betydning for din virksomhed: 

 • Mulighed for at styrke dit netværk med kollegaer, kunder og samarbejdspartnere fra hele byggeriets værdikæde ved deltagelse i medlemsmøder, netværk og workshops.
 • Indflydelse på udformningen af regulering af betydning for branchen, herunder de politisk fastsatte rammevilkår for byggeri – både i Danmark og i Europa.
 • Sparring og vejledning om de udfordringer og muligheder som regulering, normer og standarder giver i hverdagen.
 • Interessevaretagelse i råd, nævn og udvalg, hvor DI Byg deltager på vegne af medlemmerne.
 • Adgang til de nyeste informationer om byggebranchens rammevilkår og udviklingen i markedet både i Danmark, Europa og øvrige eksportmarkeder.
 • DI Bygs bestyrelse bidrager til at synliggøre byggebranchens styrker, muligheder og udfordringer.

I fokus

 1. 1

  Øget produktivitet

  DI Byg arbejder for at identificere og anvise veje til forbedret produktivitet og lønsomhed over for DI Bygs medlemmer og øvrige aktører i byggeindustrien (eks. organisationer, myndigheder og politikere).

  For DI Byg handler det om at skabe viden og sætte retning gennem analyser, konferencer og inddragelse af DI Bygs medlemsnetværk. Analyserne er ikke kun tænkt som indspark til det politiske system. Bag ved ligger også en tanke om, at andre virksomheder kan bruge ny viden til at forbedre egne og interne processer. Analyser og publikationer kan derfor ofte sættes i relation til konferencer og netværksmøder, hvor analyserne dels udvikles og bliver diskuteret.

 2. 2

  Produktivitetsfremmende rammevilkår

  Rammevilkår er et kerneområde for DI Byg og virksomheder indenfor byggeriet. DI Byg arbejder for troværdigt og konstruktivt at bidrage til at byggeriet reguleres med henblik på at styrke konkurrencen (nationalt / internationalt) ved at fremme teknologineutralitet og eliminering af ikke-værdiskabende elementer.

  For DI Byg handler det om at kunne være med til at sætte sit præg på ny og eksisterende lovgivning samt regulering, så den er med til understøtte DI Bygs mission og ikke mindst medlemmernes forretning. Her handler det også om at gøre lovgivere og embedsværket klogere gennem analyser og troværdig dokumentation. Arbejdet bliver i høj grad baseret på dokumentation og cases fra medlemsvirksomhederne.

 3. 3

  Samlende aktør for branchen

  DI Byg skal kunne adressere byggeriets aktører og tilbyde services, som understøtter den individuelle forretning og samtidig styrker samarbejdet i byggeriet.

  Derfor skal DI Byg også kunne adressere byggeriets aktører og tilbyde services, som understøtter den individuelle forretning og samtidig styrker samarbejdet i byggeriet. Det handler om at komme tæt på medlemmerne, deres behov og ikke mindst ønsker til branchen. Det handler om at blive klogere på de nye tendenser, teknologier og digitale løsninger, som er med til at sætte sit præg på branchen i disse år. Og endelig handler det om at fremme al denne viden og vise konkrete eksempler for medlemmerne gennem analyser, konferencer og netværksmøder, så vi sammen bliver klogere og får et mere solidt fundament til at gribe de nye forretningsmodeller, som kan være med til at øge samarbejdet, produktiviteten og konkurrencekraften.

Elly Kjems Hove, Souschef
DI Byg er et stærkt samlingspunkt i byggebranchen Elly Kjems Hove, Souschef

Læs mere

 1. Politisk interessevaretagelse

 2. Personalejuridisk rådgivning

 3. Viden og information

 4. Sparring og vejledning

 5. Kontante fordele

 6. Adgang til netværk