25.06.18 DI Byg Nyheder

AB18: Endelig betænkning  offentliggjort

Det nye AB18 blev offentliggjort den 21. juni 2018. Læs hele betænkningen og sæt dig ind i det nye aftalegrundlag for byggeriet. DI Byg inviterer til medlemsmøder i september om det nye aftalesystem.

Så blev den endelige betænkning offentliggjort med de nye aftalevilkår for byggeriet (AB18, ABR18 m.fl), som AB-udvalget anbefaler anvendt fra 1. januar 2019. 

Det nye AB-system består af følgende dokumenter:  

 • AB 18 (”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”). AB 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, eller en entreprenør og dennes underentreprenører. AB 18 erstatter AB 92.ABR 18 (”Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”).
 • ABR 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere – typisk en arkitekt eller ingeniør - eller en entreprenør og dennes rådgivere. ABR 18 erstatter ABR 89.
 • ABT 18 (”Almindelige betingelser for totalentreprise”). ABT 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise. ABT 18 erstatter ABT 93.
 • APP Projektudvikling er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. APP Projektudvikling kan anvendes, hvor entreprenøren har til opgave at medvirke ved udvikling af projektet ved tidlig inddragelse af dennes kompetencer i forbindelse med rådgiverens projektering.
 • APP Projektoptimering er tillægsbetingelser til AB 18 og ABR 18. APP Projektoptimering kan anvendes, hvor entreprenøren har til opgave at gennemgå det udbudte projekt og komme med forslag til optimering med hensyn til tid, pris og kvalitet.
 • APP Driftskrav er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. APP Driftskrav kan anvendes, hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, som først kan konstateres opfyldt under en driftsperiode efter afleveringen.
 • APP Incitamenter er tilvalgsbestemmelser til AB 18, ABT 18 og ABR 18. APP Incitamenter kan anvendes, hvis der ønskes aftalt bonus under særlige betingelser.
 • AB Forenklet er en forenklet udgave af AB 18, der er tænkt anvendt på et bygge- og anlægsarbejde, som er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkel i henseende til arbejdets karakter eller organisering.
 • ABR Forenklet er en forenklet udgave af ABR 18, der er tænkt anvendt på en rådgivningsopgave med teknisk rådgivning uden projektering eller projektering i mindre omfang.

Du kan læse meget mere på Trafik-, Bygge- og Boligsstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder den endelige betænkning. 

Medlemsmøder om det nye AB-system i september

DI Byg vil snarest annoncere datoer for kommende medlemsarrangementer, som vil finde sted i september. På arrangementerne vil der blive givet en generel introduktion til de nye dokumenter, ligesom der vil være særligt fokus på ændringer, der vedrører byggevareleverancer og udførende arbejde.

 

Elly Kjems Hove

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3575
 • Mobil +45 2949 4500
 • E-mail ekh@di.dk

Relateret