Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

03.07.18 DI Byg Nyheder

Bygningsstyrelsen offentliggør pipeline og nyt setup

Bygningsstyrelsen har netop offentliggjort sin byggepipeline for det kommende år, herunder et nyt bygherresetup, som skal sikre, at projekterne holder tid og økonomi fremadrettet

Bygningsstyrelsen forventer at gennemføre 11 EU-udbud over de kommende 18 måneder for i alt ca. 1,8 mia. kr. Til dette formål har man valgt at implementere en ny struktur og et stærkere bygherresetup under den nye direktør Rasmus Brandt Lassen. 

Lang hovedparten af byggeprojekterne udbydes i år, men oversigten indeholder også enkelte projekter, som man allerede nu ved skal udbydes i 2019. Pipelinen indeholder både projekter for universiteterne, Rigspolitiet, domstolene og statslige styrelser.

De nye byggeprojekter vil være omfattet af en række nye tiltag, der skal sikre, at byggeprojekterne gennemføres til den aftalte tid og økonomi, med god kvalitet i løsningerne og med en høj brugertilfredshed hos Bygningsstyrelsens kunder.'

Projektgennemførelsen styrkes med følgende tiltag: 

  • Nye krav om indledende vurdering af projekternes kompleksitet. Denne vurdering ligger til grund for udbudsstrategi, bygherreorganisation og bemanding.
  • Øgede projektlederressourcer og kompetencer, herunder synlig tilstedeværelse på byggepladserne, Prince2-uddannelse og en gennemgribende revision af den fælles projektmodel.
  • Ny specialenhed, der kontrollerer kvaliteten af projektmaterialer. Enheden kan udføre digitale kollisionstests, som kan afsløre fejl i og manglende koordinering af projektmaterialet og granske for bygbarhed mv. Enheden har netop gransket over hundrede byggeprojekter og har opbygget omfattende erfaring med at opdage og afværge at fejl i projektmaterialet, der ellers ville medføre betydelige forsinkelser og fordyrelser. 
  • Ekstern granskning af bygbarhed, risici samt økonomi af alle projekter over 100 mio.kr.
  • Ny specialenhed med ansvar for udbud og kontraktmanagement. Enheden skal sikre, at Bygningsstyrelsen indgår solide aftaler og løbende holde nøje øje med, at Bygningsstyrelsen får de leverancer, der er aftalt, og rejser berettigede krav, hvis det ikke er tilfældet.
  • Ny specialenhed af projektcontrollere, der skal bistå med budgettering, opfølgning på udvikling i budget, forbrug samt prognose mv. Der er implementeret et nyt standard økonomistyringsark og stamblade for alle projekter over 15 mio. kr. 
  • Ny specialenhed for risikomanagement med ansvar for struktureret og systematisk risikovurdering på alle projekter af en vis størrelse. Derudover anvender styrelsen RAMRISK til en struktureret risikoregistrering samt kapitalisering af risici og vurdering af budgetsikkerheden

Du kan læse mere om de nye tiltag på Bygningsstyrelsens hjemmeside

Frederik Krogsøe
Skrevet af:

Frederik Krogsøe

Relateret indhold