DI's websystemer er lukket for login søndag d. 26. maj pga. vedligeholdelse. Arrangementstilmelding og øvrige loginfunktioner vil være utilgængelige.

DI Byg Nyheder

Energistyrelsen: Udnyttelse af data kan reducere bygningers energiforbrug med 11 procent

Energistyrelsen har offentliggjort to nye analyser, som viser, at der er et stort energisparepotentiale i en bedre udnyttelse af data, ligesom bygninger især kan bidrage til at skabe fleksibilitet i el- og varmesystemet ved skift af forsyningsform. Analyserne er en del af initiativet ”Intelligente og Energieffektive Bygninger”.

Viegand Maagøe har for Energistyrelsen udarbejdet en vurdering af de potentielle besparelser og gevinster ved anvendelse af data og digitalisering i forbindelse med bygningsdrift. I analysen ”Gevinster ved øget brug af data og digitalisering i bygningsdrift” vurderes, at der er potentiale for at spare 11 pct. af energiforbruget til bygningsdrift i boliger, offentlige bygninger samt handel- og servicebygninger ved udnyttelse af intelligente løsninger.

Der er tale om et langsigtet potentiale, som helt eller delvist kan realiseres frem mod 2050. Denne realisering afhænger af i hvor høj grad nye teknologier vinder udbredelse på det danske marked.

Læs ”Gevinster ved øget brug af data og digitalisering i bygningsdrift”.

Rikke Lysberg Bernbom

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4777
  • Mobil +45 2947 7845
  • E-mail rilb@di.dk
Relateret