Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Getty
30.01.19 DI Byg Nyheder

Ny digital strategi for byggeriet

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har den 30. januar 2019 lanceret en ny strategi for digitalt byggeri. Hensigten er at fremme udviklingen og øge digitaliseringen i byggeriet i Danmark. Strategien er en del af regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst, som blev præsenteret i januar 2018.

Med i alt 18 initiativer i Strategi for digitalt byggeri fokuserer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen på at højne produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i hele byggeriets værdikæden, så branchen bliver bedre til at udnytte de digitale muligheder:

”Med strategien sætter vi fokus på byggeriets digitale udvikling. Samarbejdet i byggeriet skal styrkes helt fra idé og design til udførelse af byggeriet, så branchen kan opnå det fulde potentiale. Strategien og dens initiativer skal være med til at understøtte digitaliseringen i tæt samspil med branchen”, udtaler ministeren.

DI Byg hilser ny digital strategi velkommen

Byggeriet har i mange år kæmpet med en lang række udfordringer. I den forbindelse ser udviklingen af digitale værktøjer og udbredelsen af nye teknologier ud til at være den driver, der kan skubbe byggeriet i en helt ny retning. Derfor er digitalisering også et væsentligt og strategisk indsatsområde for branchefællesskabet. DI Byg arbejder ihærdigt på at understøtte den positive udvikling i branchen. Det omfatter blandt andet at sikre udbredelsen af nye teknologier og digitale løsninger til aktørerne i hele værdikæden.

DI Byg arbejder med tæt inddragelse af virksomhederne med henblik på at sikre udbredelsen af de positive erfaringer fra Danmark og udlandet. Ligeledes kan et politisk fokus være med til at sikre, at der ikke spændes ben for, at nye teknologier bliver taget i brug. Dette sker blandt andet gennem et styrket arbejde med internationale standarder inden for byggeriet.

”Strategien for digitalt byggeri er et positivt bidrag til branchen. Jo mere fokus man kan sætte på de positive gevinster, der følger af digitalisering i byggeriet  desto bedre. Der er et massivt potentiale i branchen. Der er ingen tvivl om, at anvendelsen af nye digitale løsninger og teknologier kan være med til at ændre samarbejds- og forretningsmodellerne i branchen. Dette kan være med til at skabe øget produktiv og styrket konkurrencekraft i byggeriet”, siger chefkonsulent Frederik Krogsøe, DI Byg.

DI Bygs bidrag til strategien

Det er også på den baggrund, at DI Byg aktivt har bidraget til ministeriets udarbejdelse af strategien med viden og dialog om branchen udfordringer og muligheder. Ligeledes støtter DI Byg, sammen med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, forskningsprojektet ”Digital Entrepriseret – BIM International” ved Københavns Universitet, der indgår som initiativ nr. 3 i Strategien. Projektet har til formål at afdække juridiske udfordringer ved anvendelsen af BIM i internationale bygge- og anlægsprojekter.

”Med nye digitale værktøjer opstår der også nye spørgsmål og udfordringer for virksomhederne, når de pludselig skal agere i digitale modeller på tværs af faglige- og nationale skel. Det er derfor vigtigt at få klarlagt de juridiske implikationer af den fremtidige digitale virkelighed, som branchen møder, så vi bliver i stand til at håndtere dem”, mener chefkonsulent Frederik Krogsøe, DI Byg.

Handlingsplan for strategien

Strategien for digitalt byggeri rummer i alt 18 initiativer, som fordeler sig på fem overordnede indsatsområder:  

  • Bedre udnyttelse af digitale værktøjer
  • Åbne formater og fælles standarder 
  • Bedre udnyttelse af data
  • Digitale kompetencer til hele værdikæden
  • Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering

Strategiens 18 initiativer har fokus på en lang række vigtige områder, hvor branchen også allerede i dag arbejder på at skubbe på udviklingen. DI Byg ser frem til at få konkretiseret initiativerne og imødeser ministeriets implementeringsplan, så de 18 initiativer kan blive omsat til konkret handling for branchen og virksomhederne.

Du kan læse hele strategien her eller downloade den direkte her.

Teknologi som forretningspotentiale

Digitalisering og ny teknologi er også i fokus den 11. april, når DI Byg afholder sin årsdag. Her sættes fokus på mulighederne i de nye teknologier og gives konkrete eksempler på forretningspotentialet i byggebranchen.

Emma Kirkeby
Skrevet af:

Emma Kirkeby

Relateret indhold