Getty
22.02.19 DI Byg Nyheder

Bygningsstyrelsen inviterer til Leverandørmøde 2019

Bygningsstyrelsen inviterer byggebranchen til Leverandørmøde 2019. Møderne afholdes den 28. marts i Skanderborg og 29. marts i København. Her vil de præsentere tankerne bag deres kommende udbudsstrategi samt give et indblik i deres kommende byggeprojekter.

Bygningsstyrelsens overordnede udbudsstrategi sætter ramme og  retning for udbud af rådgiverbygge- og vedligeholdelsesopgaver. Udbudssstrategien skal skabe sikker og effektiv eksekvering og højne kvaliteten på Bygningsstyrelsens bygge- og vedligeholdelsesprojekter. Udbudsstrategien skal bidrage til omkostningseffektivitet, lave transaktionsomkostninger, budgetsikkerhed samt den rette risikoeksponering.

Få mulighed for at kommentere på Bygningsstyrelsens udbudsstrategi inden færdiggørelsen og få indsigt i deres kommende byggeprojekter. Mødet vil omhandle: 

- Rammeaftaler op entrenærydelser - hvordan opnår vi fordelene sammen? 

- Færre kontrakter - hvad betyder det for samarbejdet i branchen? 

- Tidlig inddragelse - hvordan omsættes det til konkrete ydelser? 

- Diaglog - hvordan bringer vi viden i spil uden at tabe konkurrencefordele? 

Tilmeld dig her. 

Tid og sted

Skanderborg: Thomas Helsteds Vej 11 (Vejdirektoratet), den 28. marts 2019 kl. 14-16 København: Carsten Niebuhrs Gade 43, den 29. marts 2019 kl. 10-12

Tilmelding

Senest den 20. marts på www.bygst.dk/leverandoermoede-2019

Skrevet af:

Emma Kirkeby

Relateret