Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Getty
22.02.19 DI Byg Nyheder

Bygningsstyrelsen inviterer til Leverandørmøde 2019

Bygningsstyrelsen inviterer byggebranchen til Leverandørmøde 2019. Møderne afholdes den 28. marts i Skanderborg og 29. marts i København. Her vil de præsentere tankerne bag deres kommende udbudsstrategi samt give et indblik i deres kommende byggeprojekter.

Bygningsstyrelsens overordnede udbudsstrategi sætter ramme og  retning for udbud af rådgiverbygge- og vedligeholdelsesopgaver. Udbudssstrategien skal skabe sikker og effektiv eksekvering og højne kvaliteten på Bygningsstyrelsens bygge- og vedligeholdelsesprojekter. Udbudsstrategien skal bidrage til omkostningseffektivitet, lave transaktionsomkostninger, budgetsikkerhed samt den rette risikoeksponering.

Få mulighed for at kommentere på Bygningsstyrelsens udbudsstrategi inden færdiggørelsen og få indsigt i deres kommende byggeprojekter. Mødet vil omhandle: 

- Rammeaftaler op entrenærydelser - hvordan opnår vi fordelene sammen? 

- Færre kontrakter - hvad betyder det for samarbejdet i branchen? 

- Tidlig inddragelse - hvordan omsættes det til konkrete ydelser? 

- Diaglog - hvordan bringer vi viden i spil uden at tabe konkurrencefordele? 

Tilmeld dig her. 

Tid og sted

Skanderborg: Thomas Helsteds Vej 11 (Vejdirektoratet), den 28. marts 2019 kl. 14-16 København: Carsten Niebuhrs Gade 43, den 29. marts 2019 kl. 10-12

Tilmelding

Senest den 20. marts på www.bygst.dk/leverandoermoede-2019

Emma Kirkeby
Skrevet af:

Emma Kirkeby

Relateret indhold