11.02.19 DI Byg Nyheder

Regeringens udspil ”Mindre bureaukrati – mere vækst”

Regeringen har netop lanceret udspillet ”Mindre bureaukrati – mere vækst” med henblik på at lette snærende regler og administrative byrder for virksomheder i Danmark.

Mange danske virksomheder oplever i disse år, at konkurrencen fra udlandet bliver hårdere. Derfor vil regeringen sørge for, at danske regler og offentlige digitale løs­ninger er så effektive og målrettede som muligt, så virksomhederne ikke spilder tiden på besværlige digitale indberetninger og omkostningstunge regler. På den måde skal det både være nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark.

Digitalisering af markedsovervågning og tilsyn

Af relevans for byggebranchen, indeholder udspillet en række initiativer angående bedre digitalisering. Herunder fremsættes et initiativ om digitalisering af markedsovervågning og tilsyn. Initiativet skal sikre en kontrol af, at virksomheders produkter og elinstallationer lever op til de lov­pligtige sikkerhedskrav. I den forbindelse ønsker regeringen at indføre mobilityløsninger, der gør det muligt at foretage et tilsyn i eksempelvis byggemarkeder og afrapportere til virksomheden på stedet. Det forenkler og ensarter processerne. Yderligere reducerer digitali­seringen markant den tid, som virksom­heder bruger i forbindelse med Sikkerhedsstyrel­sens 4.500 årlige tilsyn.

Internationale standarder i byggeriet

Endvidere arbejder regeringen løbende på at erstatte unø­dige særkrav eller nationale standarder med inter­nationale standarder, hvor det er muligt og under hensyntagen til miljø, sundhed, sikkerhed mv. Harmonisering af danske standarder og fjernelse af danske særkrav medfører, at virksomhederne skal bruge færre ressourcer på at sætte sig ind i forskel­lige krav og standarder. Desuden behøver virksom­hederne ikke at tilpasse deres arbejde efter, hvilket land de bygger i, og hvilke bygherrer de bygger for. Med øget anvendelse af internationale standarder i byggeriet åbnes der op for øget konkur­rence fra udenlandske aktører, og de danske aktø­rer bliver bedre rustet til at begå sig på såvel det danske som de udenlandske markeder.

DI hilser regeringens udspil velkommen

I DI mener vi, at det er et positivt udspil, som hvis alle initiativer gennemføres, vil kunne mærkes positivt ude i rigtigt mange danske virksomheder. Det er godt med stor politisk bevågenhed på en vigtig dagsorden, og der fremsættes mange konkrete forslag, som forhåbentlig vil kunne omsættes til praksis med det samme. Dog er der også en del overordnede mål, som endnu mangler at blive konkretiseret. Det arbejde skal nu have fuld kraft frem.

Læs hele regeringens udspil her.  

Relateret