Getty
27.03.19 DI Byg Nyheder

Hvor bør de nyvalgte EU-politikere tage fat?

Søndag d. 26. maj er der valg til Europa-Parlamentet. Danskerne vælger 14 politikere, der skal være med til at bestemme EU’s politik i de næste fem år. DI har udarbejdet ni anbefalinger til, hvad de nye parlamentarikere bør arbejde for.

Stærkere sammen

Søndag den 26. maj er der valg til Europa-Parlamentet. I Danmark skal vi vælge 14 politikere, der skal være med til at bestemme EU's politik i de næste fem år.

Verden omrking os forandrer sig hastigt. Klimaforandringer, migration, teknologiens udvikling, handelskrige og international terrorisme er meget forskellige udfordringer med én ting til fælles: Vi kan bedst løse dem sammen. 

Europas lande har udviklet og udvidet det europæiske arbejder i mere end seks årtier. Det har sikret fred mellem landene, og det har givet europæerne flere penge mellem hænderne og flere muligheder i livet. 

Hvis Danmark også fremover skal være et af de bedste og tryggeste steder i verden at leve, arbejde og drive virksomhed, skal vi finde nye løsninger - både herhjemme i Danmark, i EU og i virksomhederne. 

Så hvor bør de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet tage fat? Dét giver DI et bud på her:

  1. Et nærmarked med endnu større muligheder for danske virksomheder
  2. Flere aftaler om reguleret frihandel 
  3. En ambitiøs klima- og energipolitik
  4. Et renere miljø og bæredygtig brug af ressourcer
  5. Digitalisering til gavn for borgere og virksomheder
  6. Fri bevægelighed for medarbejdere i EU
  7. Et tryggere Europa for borgere og virksomheder
  8. Stærke ydre grænser og åbne indre grænser 
  9. Bedre fælles skattekontrol og opgør med ulovlig statsstøtte

Download DI's ni anbefalinger her. 

Relateret