03.05.19 DI Byg Nyheder

Aftale om midler til udvikling af grønt byggeri

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået af om udmøntning af den grønne klimapulje. I aftalen er der blandt andet afsat tre millioner til analyser og initiativer, der skal fremme grønt byggeri.

Som en del af udmøntningen af den grønne klimapulje, som aftaleparterne tidligere er blevet enige om, er der nu indgået aftale om, at afsætte penge til analyser, der skal understøtte udviklingen af et grønnere byggeri i Danmark - blandt andet vil der være fokus på, hvordan træ i højere grad kan indgå i byggeriet. 

Formålet er i første omgang at få et bedre videngrundlag - og at øge den fælles viden i branchen om mulighederne for at gøre byggeriet mere klimavenligt. 

Det er endnu ikke konkretiseret hvilke analyser, der skal gennemføres eller hvilke ministerier, der får ansvaret for at igangsætte analyserne. Af samme årsag er der heller ikke sat en tidsramme på. 

Hos DI Byg er vi tilfredse med aftalen, og vi ser frem til den videre dialog med de ansvarlige ministerier. 

Du kan læse hele aftalen her og ministeriets pressemeddelelse her

Relateret