13.06.19 DI Byg Nyheder

Byggebranchen i dag – fokus på byggematerialer og bæredygtighed

Mere end 50 medlemmer af DI Byg var i onsdags samlet til Byggebranchen i dag hos DI Byg. Temaet for dagen var, hvordan man som producent deklarerer og dokumenterer sine egenskaber i forhold til bæredygtighed og klima - og hvordan man kan bruge denne dokumentation aktivt afsætningsmæssigt.

Dokumentation af egenskaber bliver mere og mere aktuelt i takt med, at eksempelvis DGNB-certificerede byggerier skyder op landet over. Indtil videre er 62 byggerier præ-tilmeldt-, tilmeldt eller DGNB-certificeret i 2019. Og trenden er opadgående. I Danmark og på europæisk niveau. 

Første taler på podiet var således teknisk direktør hos Green Building Council Danmark, Lau Raffnsøe, der fortalte om DGNB-certificeringen, og hvordan byggematerialer indgår heri. Han havde særligt fokus på, hvordan byggematerialer bliver relevante, og hvad man hos DGNB lægger vægt på, når man evaluerer byggematerialer. En af hans pointer var, at virksomheder, der har bedre produkter end gennemsnittet, kan opnå en fordel, hvis de producerer dokumentation, som viser dette. Samtidig gjorde han opmærksom på, at det er vigtigt, at materialeproducenten er opmærksom på, hvilken form for dokumentation, der er den rigtige. Altså, om det eksempelvis kan betale sig at få udarbejdet en EPD (Enviromental Product Declaration), hvis man producerer lim eller fugemasse.

Den tråd samlede den næste taler op – market manager Henrik Hougaard fra Miljømærkning Danmark -som særligt havde fokus på Svanemærket, der også er udbredt indenfor byggematerialer. Han kom ind på forskellene mellem certificeringsordninger og mærkningsordninger. En af hans centrale pointer var, at der er et stærkt kunderettet budskab for en række producenter ved at blive svanemærket.

Bæredygtighed kan modelleres som energi

Det var et af budskaberne fra den næste taler, Sales director Michael Schwartz fra BIMobjects, da han viste mulighederne med BIM-modellering af miljødata. Overgangen fra miljødata fra døde PDF-dokumenter til dynamiske model-objekter kan vise sig at blive et kvantespring i forhold til at bygge mere bæredygtigt, fordi modelleringen giver rådgiverne helt andre muligheder for at designe i henhold til bæredygtighed end tidligere. Den samme udvikling vi tidligere har set med modellering af energidata.

Danske Byggecentre præsenterede sit nye værktøj, Bygdok, der hovedsageligt henvender sig til byggecentrene – om end databasen også åbnes for rådgivere. Sektorchef Ingelise Alsø demonstrerede, hvordan det nye værktøj fungerer, og hvordan databasen giver en enkel oversigt over, hvilke certificeringer byggematerialerne har. Forhåbningen er, at opmærksomheden på bæredygtige valg hos også mindre håndværkere kan styrkes med dette værktøj.

Greenwashing gælder også, når snakken falder på bæredygtighed

Advokat Maiken Toftgaard fra Kammeradvokaten sluttede dagen af med en venlig formaning om, at reglerne for greenwashing også gælder, når der tales om bæredygtighed. Maiken gav en grundig introduktion til producenternes forpligtigelser, når de beskriver produkternes egenskaber i forhold til bæredygtighed, og hun anviste de områder, hvor de skal være opmærksomme, når de tillader andre at anvende deres miljødata.

Hun sluttede oplægget af med at vise, hvordan myndighederne og forbrugerombudsmanden fortolker begrebet bæredygtighed, og hvor langt en producent kan gå i forhold til at erklære sig for bæredygtig.

Om Byggebranchen i dag

Byggebranchen i dag er et nyt koncept fra DI Byg. Fire gange årligt inviterer DI Byg og DI Bygs bestyrelse medlemmerne af DI Byg til Gl. Vindinge, hvor der vil være fokus på et aktuelt tema i byggeriet. Det er samtidig bestyrelsens mulighed for at møde medlemmerne og få en uformel snak om prioriteter og retningen for DI Bygs arbejde.

Hold øje med DI Bygs hjemmeside og nyhedsbrev, hvor datoer og temaer for de kommende møder bliver offentliggjort!

Skrevet af:

Jakob Orbesen

Relateret