08.01.20 DI Byg Nyheder

Nyudstedelse af Bygningsreglement 2018

Overgangsperioden i forhold til at anvende en anerkendt statiker i byggeri i brand- og konstruktionsklasse 2–4 er forlænget til 1. juli 2020

I forbindelse med introduktionen af det nuværende bygningsreglement i 2016 (BR18) blev der aftalt en overgangsperiode indtil 31. december 2019 angående anvendelsen af certificerede statikere og brandrådgivere. Efter denne dato var det oprindeligt obligatorisk at anvende certificerede statikere og brandrådgivere for byggerier, som er omfattet af brand- og konstruktionsklasse 2–4.

For at undgå, at der opstår flaskehalse i byggeriet på grund af få certificerede statikere, er det imidlertid blevet aftalt at forlænge overgangsperioden i forhold til statik. Således kan man indtil 1. juli 2020 anvende en anerkendt statiker i byggeri i brand- og konstruktionsklasse 2–4.

I alle tilfælde vil det ikke længere være muligt at anvende kommunal byggesagsbehandling pr. 1. januar 2020.

Øvrige ændringer til bygningsreglementet
For midlertidige arrangementer som f.eks. markeder, byfester, festivaler og lignende vil brand- og sikkerhedsmæssige forhold fortsat kunne behandles af kommunen. Derudover er der fortsat mulighed for midlertidig overnatning i f.eks. skoler og idrætshaller. 

Implementering af bygningsdirektivet i byggeloven afventer folketingsbehandling
De nye regler i EU’s bygningsdirektiv, som vedrører bygningsautomatik, opsætning af ladestandere mv., skal implementeres i bygningsreglementet. Udkast til bestemmelserne herom har været i høring, men er efterfølgende udsat og afventer Folketingets behandling af forslag til ændring af byggeloven. 

DI Byg meddeler, når denne behandling er gennemført, og bestemmelserne kan indbefattes i bygningsreglementet.

Øvrige ændringer
Foruden ovennævnte ændringer, omfatter nyudstedelsen også følgende, mindre ændringer:

  • Præcisering af rækkevidden for kommunalbestyrelsens mulighed for at dispensere fra bygningsreglementets krav, hvorefter dispensationsadgangen ikke omfatter funktionskrav, hvor hensynet bag er brand- og sikkerhedshensyn
  • Præcisering af at opførelse af sekundær bebyggelse alene kan ske uden byggetilladelse, hvis bygningen placeres på terræn samt præcisering af nedrivning af sekundær bebyggelse, og kirker og bygninger, som er fredet eller bevaringsværdige, undtages fra energikrav, når anvendelsen ændres, f.eks. fra kirkelige handlinger til kulturhus.

Yderligere information

Yderligere information kan findes på www.tbst.dk og www.bygningsreglementet.dk

Skrevet af:

Jakob Orbesen

Relateret