Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

06.04.20 DI Byg Nyheder

Frist for aflevering af forbrugsregnskaber forlænges i erhvervslejemål

Erhvervslejemål får nu seks måneder ekstra til at få aflæst og opgjort deres forbrugsregnskab på grund af coronavirus/covid-19.

For mange virksomheder er det en almindelig procedure, at virksomhederne en gang årligt får besøg af professionelle, der aflæser forbrug af vand og varme fysisk i virksomhedens lokaler.

Hvis virksomhederne har til huse i lejede lokaler, skal aflæsningen ske tids nok til, at udlejer kan nå at aflevere et forbrugsregnskab til virksomheden inden for en frist på fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Det er normalt uproblematisk.

I den nuværende ekstraordinære situation, hvor der er iværksat særlige tiltag for at hindre spredning af den nye coronavirus/covid-19 blandt befolkningen, vil de professionelle aflæseres besøg i de mange lejemål dog indebære en unødig risiko.

Regeringen forlænger derfor fristen i erhvervslejeloven for aflevering af forbrugsregnskaber til lejerne i perioden fra den 4. april 2020 til den 3. oktober 2020 for at forebygge spredning af smitte med COVID-19.

Læs den fulde artikel samt bekendtgørelse her

Relateret indhold