Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Billede: Økonomistyrelsen

20.03.20 DI Byg Nyheder

Staten: Corona er ikke force majeure i offentlige kontrakter

Statens indkøbsfunktion i Økonomistyrelsen konkluderer, at corona-udbruddet ikke generelt skaber en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure. Samtidig vurderer styrelsen, at det gælder for hele den offentlige sektor.

Udbruddet af Corona-virus og indsatsen for at begrænse smittefaren betyder generelt ikke, at ordrer fra virksomheder kan aflyses kvit og frit i den offentlige sektor. Økonomistyrelsen slår fast, at der skal betales for private virksomheders levering af varer og tjenesteydelser. Corona er ikke force majeure.

Økonomistyrelsen, der hører hjemme under Finansministeriet, konkluderer i en meddelelse den 18. marts:

  • Der vurderes generelt ikke at foreligge en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure. Statens forpligtelse er ved de fleste indkøb hovedsageligt at betale for varer og tjenesteydelser. Dette er staten ikke forhindret i som følge af beslutningen om, at medarbejdere i staten skal arbejde hjemmefra. Dette vurderes også at gælde det offentlige i øvrigt, skriver Økonomistyrelsen på sin hjemmeside.

Og:

  • Det offentlige er derfor som udgangspunkt forpligtet til at opfylde sine forpligtelser, selv om det offentlige meddeler en leverandør, at en aftalt leverance ikke skal finde sted, eller anmoder om at den udskydes til et senere tidspunkt. Udskydelse af leveringstidspunktet på det offentliges foranledning indebærer ikke i sig selv, at det offentliges ikke skal betale.

Se hele meddelelsen fra Økonomistyrelsen her.

I Dansk Industri modtages udmeldingerne meget positivt.

- Det er en ekstrem vigtig udtalelse. Mange virksomheder bokser i disse dage med netop overvejelser om, hvorvidt deres kunder i den offentlige sektor kan påberåbe sig force majeure for at komme ud af kontrakter. Meddelelsen fra Økonomistyrelsen er meget kærkommen., siger Jakob Scharff, branchedirektør, DI.

Økonomistyrelsen opfordrer desuden til, at fakturaer, der er godkendt, bliver betalt straks, og at almindelige leverandørfakturaer bliver fremrykket.

Offentlige ordregivere kan udskyde og annullere ordrer inden for de vilkår, som deres kontrakt med virksomheder fastlægger.

Læs mere om force majeure og kontrakter mellem virksomheder og offentlige ordregivere her.

Læs artiklen her.

Relateret indhold