20.04.20 DI Byg Nyheder

Webinar: Force majeure og coronavirus

Kan udbruddet af coronavirus betegnes som force majeure, og hvad er i så fald konsekvenserne i kontraktmæssig sammenhæng?

Gælder der særlige frister for påberåbelse af force majeure, og hvilke beføjelser og rettigheder har man som henholdsvis kunde og leverandør? Kan man kræve udskydelse af levering/betaling, erstatning eller forholdsmæssigt afslag, og hvordan bør man i det hele taget forholde sig? Disse og andre spørgsmål vil advokat Anders Wernblad fra NJORD Advokatpartnerselskab behandle på et webinar om force majeure og coronavirus. 

Læs mere og tilmeld dig her

Relateret