Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

16.02.21 DI Byg Nyheder

EU´s plan for genopretning af eksport

I juli 2020 opnåede EU’s stats- og regeringschefer enighed om en genopretningsfond på 750 mia. EUR, der skal hjælpe EU-landene på fode igen. Udenrigsministeriet og erhvervsorganisationerne har indgået et partnerskab for at afdække de konkrete muligheder for at skabe stærke platforme - og det kan din virksomhed blive en del af.

EU-landende skal inden den 30. april 2021 indsende planer til Europa-Kommissionen, hvor de redegør for anvendelsen af midlerne. Mindst 37 pct. af midlerne skal øremærkes grønne og bæredygtige investeringer, og mindst 20 pct. skal understøtte landenes digitalisering. Midlerne skal forpligtes senest i 2023 og udmøntes senest i 2026.

Det giver helt unikke muligheder for dansk eksport grundet fondens størrelse og det faktum, at dansk erhvervsliv har styrkepositioner på disse områder, ligesom det kan hjælpe til at give fodfæste på nye markeder, særligt i Syd- og Østeuropa.

Læs meget mere om det her

Relateret indhold