Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

03.03.21 DI Byg Nyheder

Nyt netværk: Styrk din eksport af energieffektive løsninger til USA

Renovering af den eksisterende bygningsmasse står højt på agendaen på tværs af USA, hvor progressiv lovgivning skaber nye markedsmuligheder for danske virksomheder. Hvis din virksomhed arbejder med energieffektive løsninger til byggesektoren, tilbyder DI et nyt netværk, hvor I kan komme helt tæt på jeres amerikanske kunder.

Renovering af den eksisterende bygningsmasse står højt på agendaen på tværs af stater og byer i USA, hvor progressiv lovgivning skaber nye markedsmuligheder for danske virksomheder. 

Derfor har DI oprettet et nyt netværk, som skal samle virksomheder med en interesse i at eks­portere til USA. Netværket favner virksomheder, som er nye på det amerikanske marked, og virksomheder, der har flere års eksporterfaring. Udgangspunktet er, at I arbejder med energieffektive løsninger til byggesektoren

Formålet med netværket er at give dig unik adgang til ligesindede, som du kan sparre og dele erfaringer med, for at styre din virksom­hed i den rigtige strategiske retning. Med netværket tilbyder DI et fortroligt rum, hvor du kan få kompetent sparring til at håndtere udfordringer og få nye perspektiver på dine eksportaktiviteter.

I netværket arbejdes der blandt andet med:

  • Videndeling om de helt konkrete afsætningsmuligheder for danske virksomheder
  • Indgange til det amerikanske marked
  • Udvælgelse af det mest relevante marked
  • Segmentering af kunder og distributører
  • Tips & tricks til ansættelse af medarbejdere i USA
Målgruppe

Netværket henvender sig til både store og små virksom­heder, virksomheder som allerede eksporterer til USA - men også virksomheder som blot er nysgerrige på USA som et potentielt eksportmarked.

Netværket ønsker at samle aktører på tværs at byggesektoren, herunder arkitekter, rådgivere, leverandører af konkrete løsninger, konsulenter osv.

Læs mere og tilmeld din virksomhed her.

Relateret indhold